Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa antykryzysowa zmienia przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ze względu na epidemię koronawirusa, dotychczasowe postanowienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poddano następującym modyfikacjom.   Terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony zostały wydłużone.           Orzeczenia, których…

więcej

KORONAWIRUS WYMUSZA ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Koronawirus nie odpuszcza, a przepisy ustawy antykryzysowej nie spełniły oczekiwań przedsiębiorców i pracodawców w dobie epidemii. Trwają prace nad nową wersją Tarczy Antykryzysowej. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która trafi teraz do Senatu. Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany, dotyczą między innymi:•    rozszerzenia zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne napracodawców zatrudniających…

więcej

KORONAWIRUS ZMIENIA TERMINY WDROŻENIA PPK

Terminy na zawarcie umów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostały przesunięte na mocy ustawy antykryzysowej. Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem ustawy o PPK, podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., były zobowiązane zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 24 kwietnia 2020 r.,…

więcej

ZAOSTRZONE KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują zaostrzone sankcje karne za nieprzestrzeganie zaleceń wydanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Co grozi za naruszenie kwarantanny? Za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji, powiatowy inspektor sanitarny nakłada administracyjną karę pieniężną do 30 000 zł. Policja na bieżąco monitoruje czy osoby objęte obowiązkową…

więcej

DAROWIZNY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

Darowizny przeznaczane na walkę z koronawirusem to, w obecnej sytuacji, szlachetny i jak się okazuje w wielu przypadkach, niezbędny gest ludzi dobrej woli w walce z epidemią. Aktualnie obowiązuje zerowa stawka VAT dla takich darowizn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zerową stawką podatku VAT mogą zostać objęte towary wyprodukowane lub…

więcej

SZEŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN TERMINÓW PODATKOWYCH W USTAWIE ANTYKRYZYSOWEJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ustawa antykryzysowa zmienia terminy podatkowe. Wydłużenie terminów rozliczeń z fiskusem może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw. Oto sześć najbardziej istotnych zmian, na które należy zwrócić uwagę. Dłuższy termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień Zaliczki na podatek…

więcej

Kogo i na jakich warunkach obejmuje antykryzysowe zwolnienie z ZUS?

Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców,  przewidzianą w ustawie antykryzysowej, poza dofinansowaniem do wynagrodzeń (o którym pisaliśmy tutaj)  jest zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS.  Ustawodawca wprowadził różne zasady udzielania wsparcia ze względu na formę prawną i wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa. Kto nie może skorzystać ze zwolnienia? Niestety zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych…

więcej

TERMINY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, USTAWA ANTYKRYZYSOWA

W obowiązującej ustawie antykryzysowej terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej wynikających z prawa zamówień publicznych nie zostają zawieszone. Artykuł 15zzs ust. 3 ustawy antykryzysowej wstrzymuje i zawiesza biegu terminów procesowych i sądowych. Przepis ten nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych w przepisach prawa zamówień publicznych, odpowiednio w dziale V, rozdziale…

więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU ZE SPADKIEM OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Tarcza Antykryzysowa przewiduje kilka sposobów wsparcia przedsiębiorców w zakresie  wynagrodzeń. W tym artykule omówimy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych. Z punktu widzenia pracodawców to jedna z najważniejszych form wsparcia zawartych w specustawie. Utrzymanie zatrudnienia, na możliwie jak najwyższym poziomie, jest teraz kluczowe aby zminimalizować negatywne skutki…

więcej

TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA CIT-8 PRZEDŁUŻONY

Termin do złożenia zeznania CIT – 8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych został przedłużony do 31 maja 2020 roku. Dłuższy termin został natomiast przewidziany dla podatników osiągających dochody zwolnione oraz organizacji pożytku publicznego. Podmioty te mają czas do…

więcej