Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Specjalizacje

 • Aktywność Internetowa

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, doradzamy Klientom w kwestiach związanych z działalnością przedsiębiorców i konsumentów w Internecie, w szczególności: wspieramy proces…

  więcej
 • Ceny transferowe

  Klientom Kancelarii oferujemy kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z przeprowadzaniem transakcji wewnątrzgrupowych, przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych z zakresu cen transferowych,…

  więcej
 • Doradztwo dedykowane start-upom

  Bogate doświadczenie zdobyte w różnych gałęziach prawa wykorzystujemy w doradztwie na rzecz start-upów oraz przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami. W…

  więcej
 • Due dilligence

  Wykonujemy pełną analizę sytuacji prawnej podmiotu poddawanego badaniu, zarówno na etapie przedtransakcyjnym, jak i, na życzenie Klienta, w normalnym toku…

  więcej
 • Działalność ubezpieczeniowa

  Prowadzimy obsługę prawną w zakresie związanym z założeniem i funkcjonowaniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Obejmuje ona w szczególności: reprezentowanie założycieli w…

  więcej
 • Fundusze unijne

  Oferujemy nadzór i doradztwo prawne przy realizacji projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu UE. Zapewniamy wsparcie w toku…

  więcej
 • Fuzje, przejęcia i reorganizacje

  Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów związanych z reorganizacjami działalności, jak również fuzjami i przejęciami podmiotów gospodarczych i prowadzonych przez…

  więcej
 • Nieruchomości

  Doradztwo prawne z zakresu problematyki związanej z nieruchomościami obejmuje w szczególności: analizę i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence),…

  więcej
 • Ochrona danych osobowych

  Doradzamy naszym Klientom, w jaki sposób winni chronić dane osobowe w toku prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu w szczególności…

  więcej
 • Ochrona zdrowia

  Doradzamy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. podmiotom leczniczym i praktykom lekarskim, optymalizując dobór formy prawnej, właściwy dla danego rodzaju działalności…

  więcej
 • Planowanie spadkowe

  Doradzamy przedsiębiorcom jak zarządzić swoim majątkiem za życia, aby w przypadku śmierci sukcesja majątku nastąpiła zgodnie z jego wolą, nie…

  więcej
 • Prawo sportowe

  Naszymi Klientami są trenerzy, zawodnicy i menedżerowie, a także klub sportowy.  Z zakresu prawa sportowego świadczymy usługi w szczególności polegające…

  więcej
 • Proces inwestycyjny

  Uczestniczymy w przygotowywaniu inwestycji budowlanych już od momentu projektowania. Z uwagi na duże doświadczenie jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę…

  więcej
 • Rolnictwo

  Rolnictwo to istotna część gospodarki narodowej, charakteryzująca się szeregiem odrębności prawnych. W rolnictwie obowiązuje odrębny system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych,…

  więcej
 • Stowarzyszenia i fundacje

  Nasi Klienci prowadzą działalność (nie tylko gospodarczą), wykorzystując różnorodne formy przewidziane w szeroko rozumianym prawie organizacji społecznych. Wychodząc naprzeciw ich…

  więcej