Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

ZUS W DOBIE KORONAWIRUSA

Prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trwają. W projekcie ustawy pomocowej przewidziane są udogodnienia w płatnościach składek ZUS.  Tymczasem przypominamy o dotychczas obowiązujących przepisach przewidujących wsparcie dla przedsiębiorców w obliczu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może wnioskować o: odroczenie terminu płatności składek układ…

więcej

OGRANICZENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego przypominamy przedsiębiorcom, że od 14 marca obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności. Są to między innymi: 1. Zakaz wywozu lub sprzedaży poza Polskę sprzętu medycznego respiratorów i kardiomonitorów. 2. Obowiązek informowania wojewodów o planowanym wywozie lub sprzedaży środków ochrony sanitarnej m.in. takich środki dezynfekujące, maseczki ochronne,…

więcej

OSZUSTWA “NA KORONAWIRUSA”

Przestrzegamy i prosimy o rozwagę! Czas kryzysu, kiedy ludziom trudniej zachować czujność i zdrowy rozsądek, bezpardonowo wykorzystują oszuści. Żerując na ludzkim strachu, stosują coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy, haseł, danych osobowych i dostępów do kont bankowy. Oto kilka przykładów. SMS wyłudzający pieniądze na rzekome obowiązkowe, refundowane szczepienia. Link przekierowujący…

więcej

CZY KORONAWIRUS WPŁYNIE NA TERMINY ROZLICZEŃ PODATKOWYCH ?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa środowiska podatkowe i księgowe (Krajowa Rada Doradców Podatkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) apelują do Prezesa Rady Ministrów o przesunięcie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych oraz innego rodzaju raportów i zeznań okresowych. KRDP skierowała również pytanie, dotyczące możliwości ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków…

więcej

PRAWO BUDOWLANE A KORONAWIRUS

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa specustawa wprowadza ograniczenia w stosowaniu prawa budowlanego. Zmiany w przepisach mają na celu ułatwienie szybkiej budowy szpitali tymczasowych. W przypadku zagrożenia wybuchem epidemii, podjęcie natychmiastowych działań jest najważniejsze. Jednym ze sposobów zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia publicznego jest ograniczanie obowiązywania dotychczasowych przepisów, na przykład dotyczących budowy…

więcej

PRAWO PRACY A KORONAWIRUS

W specustawie o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa znalazły się dwa bezpośrednie odniesienia do prawa pracy. Dotyczą zalecanych form pracy oraz wsparcia dla pracujących rodziców. Praca zdalnaW celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas pracy zdalnej, tj. pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej…

więcej

SPECUSTAWA O PRZECIWDZIALANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych weszła w życie 8 marca 2020 r. W ustawie znalazły się odniesienia m.in. do: prawa pracy, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zasad świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązków jednostek samorządu terytorialnego, usług turystycznych i…

więcej