Bieluk i PartnerzyLicencja wygasła a książki zalegają w magazynie wydawcy -

Co nowego w prawie

 • Licencja wygasła a książki zalegają w magazynie wydawcy

  Zdecydowana większość papierowych książek pojawia się na rynku na podstawie licencji, którą autorzy udzielają wydawcom. Licencje na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, które wyprodukuje wydawca, najczęściej udzielane są na czas określony, na przykład na 5 lat. Co jednak w sytuacji, gdy licencja wygasła, a w magazynach wydawcy pozostają niesprzedane książki?   Prawo autorskie ...
 • Rola podwójnej istotności w kontekście Rozporządzenia ESRS

  Dyrektywa CSRD obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. wprowadziła obowiązki z zakresu raportowania zrównoważonego rozwoju, które stopniowo będą obejmowały coraz więcej podmiotów. W pierwszej kolejności raporty zrównoważonego rozwoju będą musiały przygotować podmioty, które maja już pewne doświadczenie w tej kwestii. Są to duże spółki notowane na GPW (spełniające warunki z ...
 • Nowe przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców

  Od 14 marca 2024 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu karnego dotycząca nietrzeźwych kierowców. Przepisy przewidują konfiskatę pojazdu prowadzonego przez kierowcę pod wpływem alkoholu.  Od 14 marca 2024 roku, pojazd mechaniczny będzie obligatoryjnie konfiskowany kierowcy, który: spowodował wypadek drogowy, a zawartość alkoholu w jego organizmie przekracza 1 promil we krwi lub ...
 • Kontrakt menedżerski w ramach działalności gospodarczej. Co z ubezpieczeniem społecznym?

  Przedsiębiorcy coraz częściej rozważają zatrudnienie menedżera, który profesjonalnie pokieruje przedsiębiorstwem na podstawie tzw. kontraktu menedżerskiego. W praktyce umowa ta budzi sporo wątpliwości dotyczących ubezpieczeń społecznych. Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, dotychczas nieuregulowaną w przepisach prawa cywilnego. Na jej podstawie menedżer, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia ...
 • Odpowiedzialność karna w ustawie deweloperskiej

  Polski system prawa karnego opiera się głównie o regulacje zawarte w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń i kodeksach regulujących postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Obowiązuje jednak wiele innych ustaw, które również zawierają przepisy przewidujące odpowiedzialność karną, między innymi ustawa deweloperska.  Odpowiedzialność za niezapewnienie środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców ...
 • CSDDD – przedsiębiorcy muszą przygotować się na kolejną regulację w obszarze zrównoważonego rozwoju

  Przedsiębiorstwa coraz więcej uwagi muszą poświęcać tzw. sustainability, czyli zrównoważonemu rozwojowi. Powodem są już nie tylko rosnące oczekiwania społeczne, ale i ciągle zwiększająca się liczba regulacji prawnych nakierowanych na promowanie odpowiedzialnego biznesu. Wzrost świadomości społecznej w obszarze ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i etycznych praktyk biznesowych sprawia, że firmy są coraz ...
 • Najemca w restrukturyzacji. Czy można wypowiedzieć mu umowę najmu?

  Od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wypowiedzenie najemcy, który jest w restrukturyzacji, umowy najmu lokalu jest niedopuszczalne. Zakaz wypowiadania umów najmu dotyczy lokalu, w którym dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo. Obowiązuje do dnia zakończenia restrukturyzacji albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak od zakazu wypowiadania umów najmu prawo restrukturyzacyjne przewiduje wyjątek. ...
 • II HR Day - doroczne wydarzenie dla pracodawców, działów kadr i HR

  Zapraszamy na doroczny HR Day w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.  Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie procedurom w organizacji. Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne poniżej: agenda-hr-day-2024.pdf (bieluk.pl) Formularz rejestracyjny HR DAY 20.03.2024 – Bieluk i Partnerzy Więcej szczegółów na temat wydarzenia na naszym blogu tematycznym dedykowanym pracodawcom: II HR ...
 • Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)

  Wraz z ostatnią dużą nowelizacją ustawy planistycznej wprowadzono Zintegrowany Plan Inwestycyjny. To nowa, ale szczególna forma planowania przestrzennego. ZPI jest niczym innym jak planem miejscowym dla określonej inwestycji.   Czym charakteryzuje się ZPI? Jest szczególną formą planu miejscowego. ZIP można uchwalić, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania ...
 • Podpis podpisowi nierówny. Do czego używać elektronicznego podpisu kwalifikowanego a do czego podpisu zaufanego?

  Coraz częściej korzystamy z podpisu elektronicznego. Obecna technologia pozwala na załatwienie niemalże każdej sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Warto jednak wiedzieć, jak skutecznie składać podpisy na dokumentach elektronicznych, bo podpis podpisowi nierówny. Skutki prawne złożenia podpisu kwalifikowanego nie będą takie same jak złożenia podpisu zaufanego.  Podpis kwalifikowany Podpis kwalifikowany ...