Bieluk i PartnerzyOchrona danych osobowych w aplikacjach mobilnych. Poradnik dla deweloperów -

Co nowego w prawie

 • Ochrona danych osobowych w aplikacjach mobilnych. Poradnik dla deweloperów

  Według powszechnie dostępnych źródeł na początku 2022 r. istniało ponad 6 mln aplikacji mobilnych. W zasadzie każda z nich gromadzi jakieś informacje o swoich użytkownikach. Rolą twórców aplikacji jest zapewnienie zgodności produktu z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  Deweloperzy muszą sprostać wymogom wynikającym wprost z przepisów prawa oraz tym, które ...
 • Obowiązek korzystania z e-doręczeń. Kogo dotyczy i jakie terminy obowiązują?

  Od 30 grudnia 2023 r. organy administracji rządowej i samorządowej, osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, a także nowi przedsiębiorcy wpisywani do Krajowego Rejestru Sądowego będą mieli obowiązek korzystania z e-doręczeń.  E-doręczenia to nowoczesna forma komunikacji, której celem jest usprawnienie procesów administracyjnych. Dzięki e-doręczeniom podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać ...
 • Co dzieje się z wierzytelnością, gdy dłużnik jest w restrukturyzacji?

  Coraz częściej dłużnicy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością decydują się na restrukturyzację. Jakie możliwości ma wtedy wierzyciel? Czy może dochodzić spłaty swoich wierzytelności?   Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego    Wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są co do zasady objęte układem. Układ obejmuje w szczególności: wierzytelności ...
 • ESG - coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało rozszyfrować ten skrót

  E jak environmental – środowiskowy, S jak social responsibility – społeczna odpowiedzialność, G oznacza corporate governance czyli ład korporacyjny. Do tej pory obeznane ze skrótem ESG były przede wszystkim duże spółki notowane na giełdzie, zobowiązane do raportowania niefinansowego na mocy ustawy o rachunkowości. Ujednolicony standard raportowania niefinansowego ESG to obszar raportowania ...
 • Garaż garażowi równy. Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości

   18 października 2023 Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiały stosowanie wyższej stawki podatku dla opodatkowania, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, miejsc garażowych w garażu wielostanowiskowym stanowiącym przedmiot odrębnej własności, niż dla opodatkowania garaży przynależnych do lokalu mieszkalnego. TK uznał ...
 • Czy termin na złożenie informacji o cenach transferowych zostanie przedłużony?

  Wielkimi krokami zbliża się termin składania informacji o cenach transferowych (TPR‑C i TPR-P). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy powinni złożyć tą informację do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. U podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to konieczność złożenia informacji za 2022 rok do ...
 • Nowe zasady wykupu nieruchomości użytkowanych wieczyście

  Tegoroczne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami zainteresują z pewnością wielu użytkowników wieczystych. Obowiązujące od 31 sierpnia 2023 r. przepisy przyznają użytkownikowi wieczystemu gruntu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkaniowe, roszczenie o nabycie prawa własności gruntu. Dodatkowo, obowiązują nowe zasady ustalania cen nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych. Nowe ...
 • Na co zwrócić uwagę rozszerzając monitoring wizyjny w placówkach medycznych?

  Od 6 września 2023 r. obowiązują nowe, rozszerzone możliwości prowadzenia monitoringu wizyjnego przez niektóre rodzaje placówek medycznych. Pacjenci będą mogli być monitorowani również w salach i podczas zabiegów operacyjnych. Kwestie związane z możliwością wprowadzenia monitoringu wizyjnego w placówkach medycznych regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
 • Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

  Nie ma wątpliwości, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi rewolucję w dotychczasowym prawie planistycznym. Nowo uchwalone przepisy przewidują szereg zmian i nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie instytucji planu ogólnego. Co ważne, ustawa nakłada obowiązek uchwalenia planu ogólnego na każdą gminę. Na uchwalenie planu ogólnego gminy będą ...
 • Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym ogłoszona. Co się zmienia?

  Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym ma zapewnić zrównoważony rozwój kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego.  Celem zmian było uproszczenie, ujednolicenie i przyśpieszenie sporządzania aktów planowania przestrzennego. Nowe przepisy mają sprzyjać ochronie ładu przestrzennego i przeciwdziałaniu dowolnym działaniom planistycznym. Część nowych przepisów obowiązuje już od września 2023 r. ...