Bieluk i PartnerzyTSUE rozstrzygnął – ładowanie auta elektrycznego to sprzedaż towaru -

Co nowego w prawie

 • TSUE rozstrzygnął - ładowanie auta elektrycznego to sprzedaż towaru

  TSUE rozstrzygnął ważną dla polskiej branży elektromobilności kwestię podatkową. Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął spór w sprawie polskiego podatnika, który zamierzał odpłatnie udostępniać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Podatnikowi zależało na tym, żeby uznać ładowanie samochodów elektrycznych za świadczenie usług. Podatnik wskazał, że przedmiotem transakcji jest szereg czynności, takich ...
 • Wyrok TSUE – Gminy nie są podatnikami VAT w zakresie realizacji inwestycji OZE ze środków UE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 30 marca 2023 r. wydał wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem VAT gmin realizujących inwestycje OZE z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. TSUE stanął na stanowisku, że w przedmiotowym zakresie gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji wyrok TSUE stanowi podstawę do składania korekt deklaracji podatkowych bądź wznowienia postepowań podatkowych przez gminy. 
 • Wysyłasz prośby o opinie do swoich klientów? Upewnij się, czy masz do tego prawo.

  Opinie klientów stanowią ważne źródło informacji pozwalających przedsiębiorcom wsłuchiwać się w potrzeby ich klientów i na ich bazie ulepszać świadczone usługi lub oferowane produkty.  Dotychczasowe działania przedsiębiorców związane z wysyłką próśb o wystawienie opinii w większości kwalifikowane było jako działanie nie wymagające zgód na kontakt marketingowy za pośrednictwem środków komunikacji ...
 • Możliwość udzielenia licencji wieczystej

  Licencja wieczysta, czyli licencja udzielona na czas nieokreślony, której nie można wypowiedzieć, najczęściej jest stosowana w umowach dotyczących programów komputerowych. Producenci programów komputerowych chcą zapewnić nabywcom licencji możliwość korzystania z programu na zawsze, zachowując sobie do niego prawa.  Możliwość udzielenia licencji wieczystej nie jest jednak oczywista. Co do zasady przyjmuje ...
 • Przedsiębiorco - wprowadzasz nowy produkt lub usługę? Pamiętaj o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych

  W przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadza w ramach swojej działalności nowy produkt lub usługę, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, musi pamiętać o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych. Może to dotyczyć sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza wprowadzić w ramach swojej działalności nowy system kadrowo – płacowy, system do obsługi klientów, ...
 • Spółki nieruchomościowe, czyli „nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne”.

  Niebawem – 31 marca 2023 r. – mija termin na składanie informacji przez spółki nieruchomościowe o ich udziałowcach oraz przez udziałowców o udziale w tych spółkach.  Minister Finansów wydał ostatnio interpretację ogólną, która miała wyjaśniać „wątpliwości co do kręgu podmiotów obowiązanych do składania ww. informacji Szefowi KAS”. W wyjaśnieniach Ministra ...
 • Sprzedaż alkoholu przez internet w orzeczeniach NSA – można czy nie można

  Sprzedaż alkoholu przez internet Nic nie irytuje przedsiębiorców bardziej niż ograniczenia prawne, szczególnie gdy stanowią przeszkodę w rozszerzeniu działalności na nowy, atrakcyjny biznesowo obszar. Z tego względu już wiele lat temu przedsiębiorcy zaczęli oferować w sprzedaży internetowej napoje alkoholowe. Pomysłów na dostosowanie tej sprzedaży do wymogów z ustawy o wychowaniu ...
 • Sukces Kancelarii we wsparciu Klienta w sporze z PFRON

  Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie żądania od spółki zwrotu środków PFRON, przekazanych spółce tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W sprawie wspieraliśmy spółkę działającą w branży ochrony osób i mienia. Nasz Klient otrzymał od Prezesa Zarządu PFRON wezwanie do zwrotu środków ...
 • Jakie są wady i zalety rejestracji spółki w S24?

  Jakie spółki można założyć przez system S24? Od ponad 11 lat funkcjonuje system teleinformatyczny S24 umożliwiający zawiązanie i rejestrację spółek prawa handlowego. Obecnie w systemie S24 możliwe jest zawiązanie i rejestracja spółki: jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej. Jakie są największe zalety systemu S24 na przykładzie spółki z ...
 • Klauzule modyfikacyjne pod lupą Prezesa UOKiK

  Treść klauzul modyfikacyjnych już od dawna stanowi ważny problem praktyczny przy konstruowaniu wzorców umów kierowanych do konsumentów. W ostatnim czasie Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których uzasadnieniach sformułował szereg istotnych wskazówek pomocnych przy konstruowaniu klauzuli modyfikacyjnej lub ocenie jej dopuszczalności. Jedynym z ukaranych przez Prezesa UOKiK przedsiębiorców jest spółka ...