Bieluk i PartnerzyBezpłatny webinar „Praktyczne możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację” -

Co nowego w prawie

 • Bezpłatny webinar "Praktyczne możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację"

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze Praktyczne możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację, który odbędzie się 21 września, o godz.9:00 za pomocą platformy Zoom. Webinar poprowadzą: radca prawny Jolanta Adamska, partner Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczona ...
 • Aktualności dla wykonawców i zamawiających

  Jedną z naszych specjalizacji jest doradztwo w zakresie zamówień publicznych, dlatego chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem na naszej stronie tematycznej, w całości poświęconej prawu zamówień publicznych: zamowieniapubliczne.bieluk.pl . Wykonawców i zamawiających zapraszamy do lektury kolejnych artykułów pełnych praktycznych wskazówek. W jakiej formie złożyć zamawiającemu zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego? ...
 • Podatkowe konsekwencje nieodpłatnego korzystania ze znaku towarowego

  Brak opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego nie zawsze musi skutkować koniecznością rozpoznania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Takie stanowisko zajął sąd w sporze pewnej spółki z organami podatkowymi. Spółka zaskarżyła decyzje organów podatkowych obu instancji, które uznały, że zaniżyła przychód do opodatkowania, o kwotę odpowiadającą wartości otrzymanego w naturze ...
 • Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  W oczekiwaniu na wejście w życie nowych przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach warto już dziś przyjrzeć się jakie regulacje zaczną niebawem obowiązywać. Szczególnie, że niektóre z nich budzą spore kontrowersje. Prezydent RP podpisał 21.08.2021 r przyjętą 11.08.2021 r. ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w ...
 • Utrata zaufania do pracownika podstawą zwolnienia. Wygrana Kancelarii

  Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy reprezentowała pracodawcę w wygranej sprawie o przywrócenie pracownika do pracy, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Sąd w prawomocnym wyroku przyznał rację pozwanemu pracodawcy. Uznał, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, z uwagi na utratę zaufania do pracownika, było uzasadnione. Szczegóły ...
 • Aktualności dla pracodawców

  Na naszej stronie tematycznej, dedykowanej pracodawcom prawopracy.bieluk.pl polecamy kolejne artykuły: Obiektywna i uzasadniona utrata zaufania podstawą do zwolnienia pracownika Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Czy pracodawca będzie mógł zweryfikować, który z pracowników przyjął szczepionkę  przeciwko COVID-19? Brak umowy o zakazie konkurencji a obowiązek dbania o dobro pracodawcy ...
 • Podatek liniowy na usługi świadczone przez prezesa zarządu na rzecz spółki

  Zatrudnienie w spółce prezesa zarządu na podstawie umowy o pracę, nie wyłącza możliwości opodatkowania podatkiem liniowym usług świadczonych przez niego na rzecz spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Taką korzystną interpretację wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS wystąpił przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ...
 • Administrator odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie nośników danych osobowych

  Do obowiązków administratora należy odpowiednie zabezpieczenie nośnika danych osobowych. W przypadku zgubienie przez pracownika niezaszyfrowanego pendriva z danymi, z poważnymi konsekwencjami musi liczyć się administrator. Urząd Ochrony Danych Osobowych, decyzją z 13 lipca 2021 r., nałożył karę pieniężną na administratora, który odpowiednio nie zabezpieczył nośnika danych w postaci przenośnej pamięci typu ...
 • Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne bez tajemnic

  „Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze” to najnowsza publikacja naszych prawników: Jolanty Adamskiej, Jerzego Bieluka i Magdaleny Kun – Buczko. Książka wydana nakładem Wydawnictwa C. H. Beck będzie doskonałym wsparciem dla pracodawców, pracowników działów HR i prawników zajmujących się prawem pracy przy realizacji zadań w ...
 • Gazeta z publikacją błędnej porady nie jest produktem wadliwym

  W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią odpowiedzialności wydawcy gazety zawierającej błędną poradę zdrowotną. Sprawę do sądu skierowała czytelniczka, która po zastosowaniu się do opublikowanej porady doznała uszczerbku na zdrowiu. W austriackiej gazecie, w rubryce zatytułowanej „Jak żyć zdrowo”, zamieszczono artykuł dotyczący łagodzenia bóli reumatycznych przy ...