Bieluk i PartnerzyWydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja Ministra Finansów korzystna dla podatników -

Co nowego w prawie

 • Wydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja Ministra Finansów korzystna dla podatników

  Niedawno ukazała się korzystna dla podatników interpretacja ogólna Ministra Finansów, w której doprecyzowany został katalog wydatków na cele mieszkaniowe w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. Stanowisko Ministra w zakresie pojęcia wydatków na cele mieszkaniowe, uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej z ustawy o PIT, jest przełomowe i odmienne od dotychczasowych interpretacji ...
 • Znaczący wyrok TSUE w sprawie kryptoreklamy

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2 września 2021 r. wydał istotny dla przedsiębiorców wyrok, w którym dokonał wykładni przepisów o kryptoreklamie. Za kryptoreklamę uznał  także taką reklamę, za którą przedsiębiorca nie zapłacił kwoty pieniężnej, ale przyznał w związku z jej publikacją jakiekolwiek wynagrodzenie o wartości majątkowej. Między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność ...
 • Sprawa o ustalenie prawa do wzoru użytkowego

  Rozpowszechnianie nieuzasadnionych informacji o bezprawnym  korzystaniu z określonych wzorów użytkowych, które rzekomo narusza czyjeś prawa, to coraz częstszy sposób ograniczania konkurencji. Przedsiębiorcy, którym zarzuca się takie działanie mogą jednak podjąć skuteczne kroki w celu ochrony swoich interesów. Taką sprawą zajmowała się w ostatnim czasie nasza Kancelaria. Kancelaria w trybie zabezpieczenia ...
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według Polskiego Ładu

  Polski Ład przewiduje zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To forma opodatkowania, która może być korzystna dla podatników, którzy nie ponoszą wysokich kosztów, ponieważ przy ryczałcie nie można ich odliczyć. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej od ryczałtu ewidencjonowanego Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zapłacą  nadal 9% składkę zdrowotną. ...
 • Dział farmacji szpitalnej czy apteka? Dylematy podmiotów leczniczych

  Prawo farmaceutyczne określa jakie podmioty mają obowiązek prowadzić apteki, w jakiej formie i w jakim celu. Przepisy wskazują katalog aptek i dzielą je na ogólnodostępne, szpitalne oraz zakładowe. W konkretnych przypadkach i na konkretnych zasadach można również prowadzić, zamiast apteki szpitalnej lub apteki zakładowej, dział farmacji szpitalnej. Dział farmacji szpitalnej to ...
 • Nowości w serwisie poświęconym zamówieniom publicznym

  W naszym serwisie  zamowieniapubliczne.bieluk.pl  ukazały się kolejna artykuły dedykowane wykonawcom i zamawiającym: Procedura odwrócona tylko w przetargu nieograniczonym – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Przedłużenie terminu ważności wadium wniesionego w pieniądzu – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Doręczenia elektroniczne w postępowaniu odwoławczym – nowelizacja – Prawo ...
 • Cykl o mobbingu

  W naszym serwisie dedykowanym pracodawcom prawopracy.bieluk.pl polecamy cykl artykułów dotyczących mobbingu. Co grozi pracodawcy za wystąpienie mobbingu i dyskryminacji w zakładzie pracy? – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy Odpowiedzialność pracownika z tytułu mobbingu. Roszczenia pracodawcy – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy Pracodawca w procesie o mobbing powinien skorzystać ...
 • Prawa autorskie w obrocie NFT

  W ostatnim czasie wokół NFT dzieje się wiele. Kontrowersje budzą przede wszystkim kwoty, które kupujący są gotowi zapłacić za cyfrowe, niematerialne grafiki, animacje czy utwory muzyczne. Skalę zjawiska pokazuje między innymi sprzedaż za blisko 5,5 miliona dolarów „egzemplarza” kodu WWW, który w 1989 r. dał początek pierwszej stronie internetowej. „Non-fungible ...
 • Wspieramy przedsiębiorców na rynkach kapitałowych. Emisja akcji Enel-Med

  22 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego naszego Klienta – Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. – o kwotę 4.713.380 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się w ramach emisji akcji serii E, dzięki której Spółka pozyskała łącznie środki w wysokości ...
 • Czynny żal – czy złożony elektronicznie nadal jest skuteczny?

  Październikowa zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego, która dotyczyła dopuszczalnej formy składania czynnego żalu, wywołała istotne wątpliwości interpretacyjne. Użycie przez ustawodawcę nieprecyzyjnych i niekonsekwentnych sformułowań, nie ułatwia podatnikom właściwego rozumienia przepisów. Od 5 października 2021 r. zmianie uległ art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, czynny ...