KORONAWIRUS ZMIENIA TERMINY WDROŻENIA PPK

KORONAWIRUS ZMIENIA TERMINY WDROŻENIA PPK

Terminy na zawarcie umów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostały przesunięte na mocy ustawy antykryzysowej.

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem ustawy o PPK, podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., były zobowiązane zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 24 kwietnia 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 roku.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie powyższych terminów. Przedsiębiorcy
z II tury mają możliwość zawarcia omawianych umów o 6 miesięcy później, tj.:

  • umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r.,
  • umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.

Podmioty, które już wybrały instytucję finansową oraz zawarły umowę o zarządzanie PPK mogą wstrzymać się z zawarciem umowy o prowadzenie. Skutkiem tego będzie  opóźnienie definitywnego uruchomienia PPK.  Pierwsze wpłaty na rachunki uczestników programu będą w związku z tym przesunięte.

 

Zobacz również: