Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY SUBWENCJI PFR?

Czy mikro, mały i średni przedsiębiorca może okazać się większy niż przypuszczał? Według najnowszych zmian warunków udziału w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, statusu przedsiębiorstwa nie określa się, jak pierwotnie wskazywano, na podstawie Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w Regulaminie do…

więcej

WAKACJE KREDYTOWE POD LUPĄ PREZESA UOKiK

Ze względu na obecną sytuację kryzysową, wakacje kredytowe stały się jedną z popularnych form wsparcia finansowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Pojawiające się wątpliwości związane z wakacjami kredytowymi wyjaśnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stanowisku z 22 kwietnia 2020r. w sprawie skutków zawierania aneksów dotyczących odroczenia…

więcej

CZY ULGI PODATKOWE ZWIĄZANE Z COVID-19 TO POMOC DE MINIMIS?

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielone w związku z epidemią COVID-19, nie stanowią formy wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców czyli pomocy de minimis. Co do zasady, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom kwalifikowane są jako pomoc de minimis. Limit tej pomocy wynosi 200 tysięcy euro (100 tysięcy…

więcej

SUBWENCJA Z PFR DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Subwencja dla dużych przedsiębiorców, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, ujęta została w ramach tzw. Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Program nie uzyskał jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej, jednak PFR umożliwia już przedsiębiorcom złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa. Poniżej przedstawiamy informacje przygotowane na podstawie „Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców” z 27 kwietnia 2020 r….

więcej

ZŁE WARUNKI BHP NIE ZWALNIAJĄ PRACOWNIKA MEDYCZNEGO Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W związku z epidemią SARS-CoV-2, Główny Inspektor Pracy przedstawił 23 kwietnia 2020 r. stanowisko w sprawie powstrzymania się od świadczenia pracy przez pracownika medycznego w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks Pracy określa obowiązki pracodawców i pracowników w tej kwestii, szczególnej regulacji poddając jednak…

więcej

SUBWENCJA Z PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. Tarczy finansowej PFR oferuje subwencje dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Program ten daje małym i średnim przedsiębiorcom, którzy osiągnęli odpowiedni spadek obrotów gospodarczych, możliwość uzyskania wsparcia finansowego, które może być bezzwrotne do wysokości 75 %. Przedstawiamy najważniejsze informacje…

więcej

SPOSÓB NA URZĘDOWE SPRAWY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU – TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY.

Chcesz załatwić urzędowe sprawy nie wychodząc z domu? Załóż tymczasowy profil zaufany ePUAP. Wersja tymczasowa nie wymaga wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dostęp do urzędów został znacznie ograniczony. Obecnie interesanci przyjmowani są jedynie w sprawach pilnych, a urzędnicy apelują…

więcej

TWOJEJ FIRMIE GROZI UPADŁOŚĆ? NOWY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Tarcza antykryzysowa 2.0 zawiesza termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wiele przedsiębiorstw, w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem może popaść w problemy finansowe. Jeżeli Twoja firma znalazła się w takiej sytuacji, a doraźne działania ratunkowe, jak skorzystanie z pomocy rządowej  przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej czy renegocjowanie terminów płatności,…

więcej

PLANUJESZ REALIZACJĘ PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? POZNAJ NOWE REGULACJE

Od 18 kwietnia obowiązuje ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy mają przeciwdziałać negatywnym wpływom wystąpienia koronawirusa na realizację projektów unijnych, jak również zapewnić możliwość realizacji kolejnych planowanych działań, w tym konkursów. Zamierzasz złożyć lub złożyłeś wniosek o dofinasowanie ze środków UE? Zapoznaj się…

więcej

JAK REALIZOWAĆ PROJEKT UNIJNY W CZASACH PANDEMII?

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii może być znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Kryzys wywołany koronawirusem wymusił wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. W ramach działań antykryzysowych, od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa, którą wprowadzono szczególne rozwiązania związane z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych….

więcej