Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

Terminy procesowe i sądowe odwieszone. Sądy wznawiają prace

Do 15 maja 2020 r. na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. działalność sądów została ograniczona się do rozpoznawania spraw pilnych. Bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. 15 maja 2020 r. ogłoszono tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0., ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań…

więcej

Opodatkowanie subwencji PFR

Opodatkowanie subwencji PFR wywoływało wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczać wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej. Subwencje PFR są neutralne podatkowo aż do czasu ich umorzenia. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) subwencje, dotacje oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub jako…

więcej

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W CZASIE EPIDEMII

Koronawirus utrudnia funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. Konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, nie wpłynie jednak na skuteczność działań spółek, jeśli zastosują rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym z ustawy antykryzysowej.  Mechanizmy gwarantujące skuteczne i bezpieczne podejmowanie uchwał przez zarządy, rady nadzorcze, zgromadzenia wspólników spółki z o.o. i walne zgromadzenia akcjonariuszy…

więcej

JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY SUBWENCJI PFR?

Czy mikro, mały i średni przedsiębiorca może okazać się większy niż przypuszczał? Według najnowszych zmian warunków udziału w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, statusu przedsiębiorstwa nie określa się, jak pierwotnie wskazywano, na podstawie Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w Regulaminie do…

więcej

WAKACJE KREDYTOWE POD LUPĄ PREZESA UOKiK

Ze względu na obecną sytuację kryzysową, wakacje kredytowe stały się jedną z popularnych form wsparcia finansowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Pojawiające się wątpliwości związane z wakacjami kredytowymi wyjaśnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stanowisku z 22 kwietnia 2020r. w sprawie skutków zawierania aneksów dotyczących odroczenia…

więcej

CZY ULGI PODATKOWE ZWIĄZANE Z COVID-19 TO POMOC DE MINIMIS?

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielone w związku z epidemią COVID-19, nie stanowią formy wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców czyli pomocy de minimis. Co do zasady, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom kwalifikowane są jako pomoc de minimis. Limit tej pomocy wynosi 200 tysięcy euro (100 tysięcy…

więcej

SUBWENCJA Z PFR DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Subwencja dla dużych przedsiębiorców, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, ujęta została w ramach tzw. Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Program nie uzyskał jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej, jednak PFR umożliwia już przedsiębiorcom złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa. Poniżej przedstawiamy informacje przygotowane na podstawie „Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców” z 27 kwietnia 2020 r….

więcej

ZŁE WARUNKI BHP NIE ZWALNIAJĄ PRACOWNIKA MEDYCZNEGO Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W związku z epidemią SARS-CoV-2, Główny Inspektor Pracy przedstawił 23 kwietnia 2020 r. stanowisko w sprawie powstrzymania się od świadczenia pracy przez pracownika medycznego w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks Pracy określa obowiązki pracodawców i pracowników w tej kwestii, szczególnej regulacji poddając jednak…

więcej

SUBWENCJA Z PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. Tarczy finansowej PFR oferuje subwencje dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Program ten daje małym i średnim przedsiębiorcom, którzy osiągnęli odpowiedni spadek obrotów gospodarczych, możliwość uzyskania wsparcia finansowego, które może być bezzwrotne do wysokości 75 %. Przedstawiamy najważniejsze informacje…

więcej

SPOSÓB NA URZĘDOWE SPRAWY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU – TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY.

Chcesz załatwić urzędowe sprawy nie wychodząc z domu? Załóż tymczasowy profil zaufany ePUAP. Wersja tymczasowa nie wymaga wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dostęp do urzędów został znacznie ograniczony. Obecnie interesanci przyjmowani są jedynie w sprawach pilnych, a urzędnicy apelują…

więcej