Bieluk i PartnerzyUsługi prawne dla biznesu -

Usługi prawne dla biznesu

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Dzięki szerokiej gamie specjalizacji wieloosobowego zespołu Kancelarii, zapewniamy naszym Klientom doradztwo prawne w każdej sferze prowadzonej działalności. Stała obsługa prawna czy prowadzenie konkretnej sprawy – formę współpracy elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta. Zaufały nam największe przedsiębiorstwa w regionie, a stałą obsługę prawną zapewniamy ponad 50 podmiotom korporacyjnym. Od lat szczególne doświadczenia zdobywaliśmy w dziedzinach prawa:

 • cywilnego, 
 • gospodarczego i zamówień publicznych,
 • pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 
 • podatkowego.

Stała obsługa prawna  przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

 • analizę zagadnień prawnych wynikających ze zgłaszanych problemów,
 • analizę przepisów ze wszystkich dziedzinach prawa, w tym prawa podatkowego,
 • analizę treści umów zawieranych przez Klienta,
 • obsługę prawną organów spółki, w tym udział w posiedzeniach organów,
 • sporządzanie projektów wszelkich aktów wewnętrznych, w szczególności układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, regulaminów organizacyjnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących zgłaszanych problemów wynikających ze stosowania obowiązujących przepisów,
 • udzielanie informacji na temat zmian prawa w zakresie prowadzonej działalności,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu objętego sferą zainteresowania Klienta, w tym szkoleń dotyczących wniosków płynących z analizy spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami uprawnionymi do rozpoznawania spraw, 
 • podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji roszczeń,
 • analizę działalności Klienta przez pryzmat zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, tzw. compliance.

Zapewniamy również doradztwo w zakresie rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem naszych specjalizacji.

Usługi prawne dla biznesu