ZAOSTRZONE KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZAOSTRZONE KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują zaostrzone sankcje karne za nieprzestrzeganie zaleceń wydanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Co grozi za naruszenie kwarantanny?

Za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji, powiatowy inspektor sanitarny nakłada administracyjną karę pieniężną do 30 000 zł.

Policja na bieżąco monitoruje czy osoby objęte obowiązkową kwarantanną, przestrzegają zaleceń i rzeczywiście pozostają w domu. Patrol policji kontaktuję się
z takimi osobami telefonicznie i prosi o pokazanie się w oknie. Została również udostępniona aplikacja kwarantanna domowa, która służy potwierdzaniu miejsca, w którym się przebywa.

Jaka jest kara za prowadzenie działalności gospodarczej objętej zakazem?

Szczególną ostrożność powinni zachować przedsiębiorcy działający w branżach objętych zakazami lub ograniczeniami działalności, np. działalności restauratorskiej, hotelarskiej, świadczenia usług fryzjerskich, działalności placówek sportowych. Podmiot, który decyduje się na prowadzenie działalności pomimo obowiązującego zakazu naraża się na odpowiedzialność karną za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo zarażenia, za które grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karną ponoszą w tym wypadku osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem, które podjęły decyzję o kontynuowaniu działalności pomimo obostrzeń.

Jaka jest kara za zarażenie?

Podwyższono również kary za umyślne narażenie na zarażenie chorobą zakaźną, które
wynoszą obecnie od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. W przypadku narażenia na zarażenie wielu osób, kara jest jeszcze surowsza i wynosi od roku do
lat 10
.

Co grozi za niewykonanie poleceń Policji i Straży Granicznej?

Za umyślne niestosowanie się do poleceń tych służb lub  istotne utrudnianie wykonania czynności służbowych, przewidziano karę aresztu do 30 dni ograniczenia wolności albo grzywny do
5 000 zł.

 

 

Zobacz również: