Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

KORONAWIRUS WYMUSZA ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Koronawirus nie odpuszcza, a przepisy ustawy antykryzysowej nie spełniły oczekiwań przedsiębiorców i pracodawców w dobie epidemii. Trwają prace nad nową wersją Tarczy Antykryzysowej. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która trafi teraz do Senatu. Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany, dotyczą między innymi:
•    rozszerzenia zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne na
pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników z tym, że zwolnienie obejmie połowę naliczonych składek;
•    zasad udzielania dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przy obniżeniu wymiaru czasu pracy poprzez umożliwienia pracodawcom obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do 20%;
•    świadczeń postojowych wypłacanych maksymalnie trzykrotnie;
•    zasad udzielania pożyczek dla przedsiębiorców;
•    podatków od nieruchomości,  podatku CIT i dokumentowania cen
transferowych;
•    opłat związanych z użytkowaniem wieczystym;
•    wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenie biegu niektórych terminów.

O ostatecznej wersji przyjętych rozwiązań będziemy informować na bieżąco.