JAK PRZEPROWADZIĆ BADANIA MEDYCYNY PRACY W CZASIE EPIDEMII?

JAK PRZEPROWADZIĆ BADANIA MEDYCYNY PRACY W CZASIE EPIDEMII?

Ustawa antykryzysowa wprowadza nowe regulacje w zakresie obowiązkowych badań pracowników. Między innymi ze względu na ograniczenie kontaktów obowiązują okresowe uproszczenia.

Obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników

Zostaje zawieszony od dnia ogłoszenia stanu epidemii. Pracodawcy nie mają obowiązku kierować pracowników na badania okresowe. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca i pracownik będą mieli 60 dni na wystawienie skierowania i wykonanie zaległych badań.

 

Badania wstępne i kontrolne

 Będą  nadal wyko­nywane. W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie będzie mógł prze­prowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Uwaga!  Powyższe zmiany obowiązują od dnia 8 marca 2020 r.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zobacz również: