Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

TWOJEJ FIRMIE GROZI UPADŁOŚĆ? NOWY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Tarcza antykryzysowa 2.0 zawiesza termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wiele przedsiębiorstw, w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem może popaść w problemy finansowe. Jeżeli Twoja firma znalazła się w takiej sytuacji, a doraźne działania ratunkowe, jak skorzystanie z pomocy rządowej  przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej czy renegocjowanie terminów płatności,…

więcej

PLANUJESZ REALIZACJĘ PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? POZNAJ NOWE REGULACJE

Od 18 kwietnia obowiązuje ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy mają przeciwdziałać negatywnym wpływom wystąpienia koronawirusa na realizację projektów unijnych, jak również zapewnić możliwość realizacji kolejnych planowanych działań, w tym konkursów. Zamierzasz złożyć lub złożyłeś wniosek o dofinasowanie ze środków UE? Zapoznaj się…

więcej

JAK REALIZOWAĆ PROJEKT UNIJNY W CZASACH PANDEMII?

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii może być znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Kryzys wywołany koronawirusem wymusił wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. W ramach działań antykryzysowych, od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa, którą wprowadzono szczególne rozwiązania związane z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych….

więcej

JAK STOSOWAĆ ZAKAZY I NAKAZY DOTYCZĄCE IZOLACJI SPOŁECZNEJ W ZAKŁADACH PRACY?

Ogólnie obowiązujące zasady służące izolacji społecznej mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu koronawirusa. Jednak w zakładach pracy, podczas wykonywania czynności służbowych, niektórych z nich nie stosuje się lub stosuje w ograniczonym zakresie. Do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa….

więcej

SPECUSTAWA ZMIENIA TERMINY ADMINISTRACYJNE

Tarcza Antykryzysowa 2.0 z 16 kwietnia 2020 r. znowelizowała przepisy specustawy w zakresie zawieszenia terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Wprowadzone zmiany mają w szczególności na celu umożliwienie podejmowania szeregu czynności postępowania administracyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Jednakże w dalszym ciągu uzyskanie wielu decyzji administracyjnych…

więcej

EWIDENCJA ODPADÓW W CZASIE PANDEMII

Termin obowiązkowego prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów poprzez konto w BDO (Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) został przesunięty. Zgodnie z ustawą antykryzysową, termin wydłużono. Przedsiębiorcy mogą sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej aż do 31 grudnia 2020 r. Forma papierowa Prowadzenie karty przekazania odpadów lub…

więcej

NOWE ZASADY ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS

Nowelizacja tzw. Tarczy Antykryzysowej rozszerzyła zwolnienie ze składek ZUS na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zwolnienia ze składek.   Kogo i w jakim zakresie obejmuje zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS?   1. Zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych…

więcej

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ZAWIESZONE

Przepisy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. wprowadziły zawieszenie terminów materialnych oraz procesowych w postępowaniu administracyjnym. Rozwiązanie to spowodowało znaczące utrudnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, także tych niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanych, jak pozwolenie na użytkowanie. Ogłoszona 16 kwietnia tzw. druga tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg udogodnień w…

więcej

PODWÓJNA KARA ZA TEN SAM CZYN W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Za złamanie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących w stanie epidemii wirusa COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest dwukrotne ukaranie za ten sam czyn. Większość praktyków prawa jednomyślnie wskazuje, iż tego typu regulacje naruszają podstawowe zasady działania państwa prawa. Niemiej jednak, coraz częściej pojawiają się przypadki podwójnego karania za to…

więcej

JAK UCHRONIĆ FIRMĘ PRZED UPADŁOŚCIĄ?

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE ROZWIĄZANIEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Kryzys wywołany koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia i zakazy, stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania wielu firm, które mogą prowadzić nawet do ich upadłości. Podjęcie doraźnych działań ratunkowych, jak skorzystanie z pomocy rządowej  przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej czy też renegocjowanie terminów płatności,…

więcej