Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

JAK STOSOWAĆ ZAKAZY I NAKAZY DOTYCZĄCE IZOLACJI SPOŁECZNEJ W ZAKŁADACH PRACY?

Ogólnie obowiązujące zasady służące izolacji społecznej mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu koronawirusa. Jednak w zakładach pracy, podczas wykonywania czynności służbowych, niektórych z nich nie stosuje się lub stosuje w ograniczonym zakresie. Do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa….

więcej

SPECUSTAWA ZMIENIA TERMINY ADMINISTRACYJNE

Tarcza Antykryzysowa 2.0 z 16 kwietnia 2020 r. znowelizowała przepisy specustawy w zakresie zawieszenia terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Wprowadzone zmiany mają w szczególności na celu umożliwienie podejmowania szeregu czynności postępowania administracyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Jednakże w dalszym ciągu uzyskanie wielu decyzji administracyjnych…

więcej

EWIDENCJA ODPADÓW W CZASIE PANDEMII

Termin obowiązkowego prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów poprzez konto w BDO (Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) został przesunięty. Zgodnie z ustawą antykryzysową, termin wydłużono. Przedsiębiorcy mogą sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej aż do 31 grudnia 2020 r. Forma papierowa Prowadzenie karty przekazania odpadów lub…

więcej

NOWE ZASADY ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS

Nowelizacja tzw. Tarczy Antykryzysowej rozszerzyła zwolnienie ze składek ZUS na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zwolnienia ze składek.   Kogo i w jakim zakresie obejmuje zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS?   1. Zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych…

więcej

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ZAWIESZONE

Przepisy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. wprowadziły zawieszenie terminów materialnych oraz procesowych w postępowaniu administracyjnym. Rozwiązanie to spowodowało znaczące utrudnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, także tych niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanych, jak pozwolenie na użytkowanie. Ogłoszona 16 kwietnia tzw. druga tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg udogodnień w…

więcej

PODWÓJNA KARA ZA TEN SAM CZYN W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Za złamanie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących w stanie epidemii wirusa COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest dwukrotne ukaranie za ten sam czyn. Większość praktyków prawa jednomyślnie wskazuje, iż tego typu regulacje naruszają podstawowe zasady działania państwa prawa. Niemiej jednak, coraz częściej pojawiają się przypadki podwójnego karania za to…

więcej

JAK UCHRONIĆ FIRMĘ PRZED UPADŁOŚCIĄ?

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE ROZWIĄZANIEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Kryzys wywołany koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia i zakazy, stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania wielu firm, które mogą prowadzić nawet do ich upadłości. Podjęcie doraźnych działań ratunkowych, jak skorzystanie z pomocy rządowej  przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej czy też renegocjowanie terminów płatności,…

więcej

NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA

Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Wprowadzone rozwiązania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do zakrycia usta i nosa, mogą posłużyć części odzieży, jak na przykład szalik czy chusta, maski albo maseczki.   W jakich okolicznościach należy nosić osłonę ust i nosa?…

więcej

JAK PRZEPROWADZIĆ BADANIA MEDYCYNY PRACY W CZASIE EPIDEMII?

Ustawa antykryzysowa wprowadza nowe regulacje w zakresie obowiązkowych badań pracowników. Między innymi ze względu na ograniczenie kontaktów obowiązują okresowe uproszczenia. Obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników Zostaje zawieszony od dnia ogłoszenia stanu epidemii. Pracodawcy nie mają obowiązku kierować pracowników na badania okresowe. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca i pracownik będą…

więcej

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa antykryzysowa zmienia przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ze względu na epidemię koronawirusa, dotychczasowe postanowienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poddano następującym modyfikacjom.   Terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony zostały wydłużone.           Orzeczenia, których…

więcej