DAROWIZNY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

DAROWIZNY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

Darowizny przeznaczane na walkę z koronawirusem to, w obecnej sytuacji, szlachetny i jak się okazuje w wielu przypadkach, niezbędny gest ludzi dobrej woli w walce z epidemią. Aktualnie obowiązuje zerowa stawka VAT dla takich darowizn.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zerową stawką podatku VAT mogą zostać objęte towary wyprodukowane lub kupione,  które następnie zostaną przekazane na walkę z koronawirusem SARS CoV-2.
Rozporządzenie obowiązuje wstecz i umożliwia skorzystanie z zerowej stawki VAT  od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia
2020 r.

Jakie towary objęte są zerową stawką VAT?

  1. Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
  2. Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna.
  3. Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
  4. Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące.
  5. Specjalistyczne testy diagnostyczne.
  6. Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Przekazywane towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, profilaktyką i zwalczaniem jego skutków.

Kto musi być odbiorcą darowizny?

  1. Agencja Rezerw Materiałowych (AM),
  2. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (CBRSP) ,
  3. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w szczególności szpitale zakaźne.

Jakie formalności trzeba spełnić?

Aby zastosować 0% VAT należy udokumentować darowiznę umową. Darowizny już dokonane, wymagają pisemnego potwierdzenia przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów.

Zobacz również: