Bieluk i PartnerzyRekrutacja -

Rekrutacja

Do naszego zespołu poszukujemy aktualnie:

PRAWNIK W ZESPOLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze i minimum rok doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • dobrze znasz prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługujesz się pakietem MS Office,
 • jasno i precyzyjnie formułujesz wypowiedzi,
 • angażujesz się w realizację powierzonych zadań.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • kompleksowa, bieżąca obsługa prawna spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym kontakt z klientem,
 • analiza prawna przedstawionych zagadnień,
 • udział w rozprawach,
 • udział w postepowaniu przed KIO

Oferujemy:

 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).

 


PRAWNIKA W ZESPOLE PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO

Miejsce pracy: Białystok

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze i minimum rok doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • bardzo dobrze znasz prawo cywilne i handlowe,
 • interesujesz się prawem ochrony konkurencji i konsumentów,
 • odnajdujesz się w procesach sądowych,
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi,
 • jesteś dokładny i sumienny oraz zaangażowany w realizację powierzonych zadań.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • kompleksowa, bieżąca obsługa prawna procesów sądowych, analiza prawna przedstawionych zagadnień, udział w rozprawach,
 • obsługa klientów w zakresie stosunków gospodarczych, w tym przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, prawa w Internecie, prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • obsługa klientów działających w formie spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, m.in. umów i statutów spółek, regulaminów organów, projektów uchwał organów,
 • obsługa klientów w zakresie spraw związanych z e-usługami, w tym przygotowywanie regulaminów świadczenia usług, analiza stosowanych regulaminów.

Oferujemy:

 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).

 


PRAWNIKA W ZESPOLE PRAWA GOSPODARCZEGO I PODATKOWEGO

Miejsce pracy: Białystok

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze i minimum rok doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym (warunek konieczny);
 • bardzo dobrze znasz prawo handlowe oraz cywilne;
 • znasz prawo podatkowe, szczególnie w zakresie dotyczącym konsekwencji podatkowych transformacji podmiotów gospodarczych, wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej itp., albo chcesz zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie;
 • interesujesz się problematyką cen transferowych (dodatkowy atut);
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
 • potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi;
 • jesteś dokładny i sumienny oraz zaangażowany w realizację powierzonych zadań.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • kompleksowa, bieżąca obsługa prawna klientów zespołu, w tym przygotowywanie analiz i opinii z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego;
 • obsługa spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, m.in. umów i statutów spółek, regulaminów organów, projektów uchwał organów itp.;
 • prowadzenie postępowań przed organami rejestrowymi;
 • wsparcie zespołu przy transakcjach typu M&A oraz procesach przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Oferujemy Ci:

 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji zawierającej CV prosimy dopisać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (na dole strony).


 

PRAKTYKANTA W ZESPOLE PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO

Miejsce praktyki: Białystok

Poszukujemy: studentów II, III, IV, V roku prawa, a także aplikantów zainteresowanych w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Z naszej strony zapewniamy: indywidualne szkolenie wprowadzające, wdrożenie do zadań przy boku opiekuna praktyki, możliwość praktycznego poznania zagadnień prawnych z różnych dziedzin oraz uczestnictwo przy rozwiązywaniu ciekawych spraw, przyjazną atmosferę i elastyczne godziny pracy umożliwiające łączenie praktyki ze studiami. Po zakończeniu okresu praktyk istnieje możliwość przedłużenia współpracy.

W ramach praktyk zapewniamy możliwość: przygotowywania projektów pism przedsądowych oraz pism procesowych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, kontaktu z sądami, komornikami i innymi instytucjami; prowadzenia, przy wsparciu opiekuna praktyki, spraw na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Szczegółowe zadania będą dostosowane do potrzeb Kancelarii i predyspozycji Praktykanta.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).


 

PRAKTYKANTA W ZESPOLE PRAWA GOSPODARCZEGO I PODATKOWEGO

Miejsce praktyki: Białystok

Poszukujemy: studentów II, III, IV, V roku prawa, a także aplikantów zainteresowanych w szczególności prawem podatkowym.

Z naszej strony zapewniamy: indywidualne szkolenie wprowadzające, wdrożenie do zadań przy boku opiekuna praktyki, możliwość praktycznego poznania zagadnień prawnych z różnych dziedzin oraz uczestnictwo przy rozwiązywaniu ciekawych spraw, przyjazną atmosferę i elastyczne godziny pracy umożliwiające łączenie praktyki ze studiami. Po zakończeniu okresu praktyk istnieje możliwość przedłużenia współpracy.

W ramach praktyk zapewniamy możliwość: przygotowywania projektów pism przedsądowych oraz pism procesowych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, kontaktu z sądami, komornikami i innymi instytucjami; prowadzenia, przy wsparciu opiekuna praktyki, spraw na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Szczegółowe zadania będą dostosowane do potrzeb Kancelarii i predyspozycji Praktykanta.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).


 

APLIKANTA RADCOWSKIEGO / ASYSTENTA PRAWNEGO

Miejsce praktyki: Białystok

Dołącz do nas jeśli:

 • jesteś absolwentem albo aplikantem radcowskim I lub II roku;
 • posiadasz wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz procedury cywilnej;
 • potrafisz dokonywać analizy prawnej oraz sporządzać pisma procesowe;
 • jesteś osobą odpowiedzialną oraz systematyczną.

Do Twoich obowiązków należeć będzie: 

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty;
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym, w tym przygotowywanie projektów porozumień;
 • prowadzenie postępowania sądowego, w tym przygotowywanie pozwów, zażaleń, apelacji oraz wszelkich pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych oraz gospodarczych;
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego, w tym poszukiwanie majątku dłużników we współpracy z organami egzekucyjnymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Oferujemy Ci:

 • współpracę w pełnym wymiarze czasu;
 • dużą samodzielność w realizacji zadań;
 • bezpośrednią współpracę z klientami Kancelarii;
 • możliwość rozwoju w największej Kancelarii w regionie;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji zawierającej CV prosimy dopisać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (na dole strony).


 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

W przesyłanej aplikacji zawierającej CV prosimy dopisać następującą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (o ile takie dane zostały przeze mnie podane), przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pani/Pan wycofać zgodę między innymi poprzez wysłanie na powyższy adres mailowy oświadczenia dostępnego pod następującym linkiem: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w obecnej lub przyszłych rekrutacjach.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy przechowywała Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (o ile takie dane zostały przeze mnie podane) przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pani/Pan wycofać zgodę między innymi poprzez wysłanie na powyższy adres mailowy oświadczenia dostępnego pod następującym linkiem: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w obecnej lub przyszłych rekrutacjach.