Bieluk i PartnerzyRekrutacja -

Rekrutacja

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W REKRUTACJI

 

Do naszego zespołu poszukujemy aktualnie:

PRAWNIKA

Dołącz do nas jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze i minimum rok doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym lub jesteś aplikantem radcowskim II roku;
 • dobrze znasz prawo gospodarcze i cywilne;
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
 • myślisz analitycznie, potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi.

Będziesz  zajmowała/ zajmował się:

 • obsługą klientów działających w formie spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, m.in. umów i statutów spółek, regulaminów organów, projektów uchwał organów;
 • obsługą klientów w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z obecnością spółki na giełdzie;
 • obsługą klientów w zakresie stosunków gospodarczych, w tym przygotowywanie
  i opiniowanie projektów umów.

A my zaoferujemy Ci:

 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie, która mimo tego nie funkcjonuje w reżimie korporacyjnym,
 • pracę przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych;
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).

 

PRAWNIK/DORADCA PODATKOWY DO ZESPOŁU PRAWA PODATKOWEGO

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze i minimum rok doświadczenia w  pracy w kancelarii prawnej, dziale prawnym lub kancelarii doradztwa podatkowego,
 • znasz prawo podatkowe i nie jest Ci obca tematyka związana z podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług,
 • posiadasz doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • potrafisz ocenić konsekwencje podatkowe transformacji podmiotów gospodarczych i chcesz pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie,
 • orientujesz się w zagadnieniach z zakresu akcyzy i ceł (dodatkowy atut),
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi,
 • jesteś dokładny i sumienny oraz zaangażowany w realizację powierzonych zadań.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • bieżąca obsługa prawna Klientów z zakresu prawa podatkowego,
 • przygotowywanie analiz podatkowych, opinii i wniosków o wydanie interpretacji,
 • prowadzenie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Oferujemy Ci:

 • możliwość pracy stacjonarnej lub hybrydowej,
 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • pracę przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji zawierającej CV prosimy dopisać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (na dole strony).PRAKTYKANTA DO ZESPOŁU PRAWA PODATKOWEGO
 

Miejsce praktyki: Białystok

Poszukujemy:

 • studentów IV i V roku prawa zainteresowanych prawem podatkowym

Zapewniamy:

 • indywidualne szkolenie wprowadzające;
 • stałe wsparcie opiekuna praktyk;
 • przyjazną atmosferę i elastyczne godziny pracy umożliwiające łączenie praktyki ze studiami.

Zdobędziesz doświadczenie w:

 • obsłudze prawnej klientów korporacyjnych z zakresu prawa podatkowego;
 • przygotowywaniu analiz podatkowych, opinii i wniosków o wydanie interpretacji;
 • prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi.

Po zakończeniu okresu praktyk istnieje możliwość przedłużenia współpracy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).APLIKANTA RADCOWSKIEGO

Dołącz do nas, jeśli:

 • jesteś aplikantem radcowskim i posiadasz doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • odnajdujesz się w procesach sądowych,
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi,
 • myślisz analitycznie.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • wsparcie zespołu w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i dokumentów korporacyjnych,
 • udział w obsłudze prawnej procesów sądowych,
 • analiza prawna przedstawionych zagadnień.

Oferujemy:

 • zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • pracę przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).RADCY PRAWNEGO

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz tytuł radcy prawnego i minimum rok doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • masz doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, 
 • odnajdujesz się w procesach sądowych,
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi,
 • myślisz analitycznie.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • obsługa podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, m.in. umów i statutów spółek, regulaminów organów, projektów uchwał organów,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • kompleksowa, bieżąca obsługa prawna procesów sądowych,
 • analiza prawna przedstawionych zagadnień.

Oferujemy:

 • elastyczność wyboru formy zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • pracę przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).


 

APLIKANTA RADCOWSKIEGO DO ZESPOŁU PRAWA CYWILNEGO

Dołącz do nas, jeśli:

 • jesteś aplikantem radcowskim i posiadasz doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • interesujesz się prawem medycznym,
 • masz wiedzę w zakresie praw konsumentów jako kredytobiorców,
 • odnajdujesz się w procesach sądowych, 
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi,
 • myślisz analitycznie.

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie wsparcie zespołu w:

 • prowadzeniu spraw frankowych (prowadzenie postępowań sądowych w imieniu kredytobiorców),
 • wydawaniu opinii oraz rozwiązywaniu zagadnień prawnych z zakresu prawa medycznego,
 • bieżącej obsłudze klientów korporacyjnych, w szczególności w zakresie sporządzania, opiniowania umów.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
 • bezpośrednią współpracę z jednym z doświadczonych partnerów Kancelarii,
 • pracę przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych,
 • możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich obowiązków.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).


 

PRAKTYKANTA 

Miejsce praktyki: Białystok

Poszukujemy:

 • studentów II, III, IV, V roku prawa zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Zapewniamy:

 • indywidualne szkolenie wprowadzające,
 • wdrożenie do zadań przez opiekuna praktyki,
 • przyjazną atmosferę i elastyczne godziny pracy umożliwiające łączenie praktyki ze studiami,
 • możliwość przygotowywania projektów pism przedsądowych oraz pism procesowych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię,
 • prowadzenie, przy wsparciu opiekuna praktyki, spraw na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Szczegółowe zadania będą dostosowane do potrzeb Kancelarii i predyspozycji Praktykanta.

Po zakończeniu okresu praktyk istnieje możliwość przedłużenia współpracy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na dole strony).


 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

W przesyłanej aplikacji zawierającej CV prosimy dopisać następującą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (o ile takie dane zostały przeze mnie podane), przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pani/Pan wycofać zgodę między innymi poprzez wysłanie na powyższy adres mailowy oświadczenia dostępnego pod następującym linkiem: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w obecnej lub przyszłych rekrutacjach.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy przechowywała Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (o ile takie dane zostały przeze mnie podane) przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot.”

Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pani/Pan wycofać zgodę między innymi poprzez wysłanie na powyższy adres mailowy oświadczenia dostępnego pod następującym linkiem: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w obecnej lub przyszłych rekrutacjach.