Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

Opłacone składki ZUS objęte zwolnieniem

Regulacje dotyczące zwolnienia ze składek ZUS od 20 września podlegają nowelizacji i obejmą również te już opłacone. Ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej…

więcej

Zmiany w uldze na złe długi. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Kolejna zmiana przepisów podatkowych wprowadzona Tarczą Antykryzysową 4.0. dotyczy ulgi za złe długi.Dotychczas, z ulgi na złe długi mogli skorzystać podatnicy, którzy nie uzyskali należności od kontrahentów w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub rachunku.  Skrócony termin Nowy art. 52w ustawy o…

więcej

Podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany podatkowe. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza 4.0 umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazanych na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami…

więcej

TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK NA PIT PONOWNIE PRZESUNIĘTY!

Terminy wpłat pobranego przez płatników podatku zostały ponownie przesunięte. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przesunął termin zapłaty zaliczek na PIT na drugą połowę roku.  Przypomnijmy, że w ramach rozwiązań wprowadzonych…

więcej

LOT ODWOŁANY Z POWODU KORONAWIRUSA. PRAWA PASAŻERA

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV02 linie lotnicze odwołały większość lotów. W tej kłopotliwej sytuacji pasażerowie odwołanych lotów mają swoje prawa. Określa je Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Co ważne, rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich podróży lotniczych rozpoczynających się w…

więcej

PRACODAWCA FINANSUJE TEST NA KORONAWIRUSA. CO Z PODATKIEM?

W ostatnich dniach pojawiały się liczne wątpliwości odnośnie tego, jak na gruncie podatkowym należy traktować sytuację, gdy pracodawca finansuje swoim pracownikom testy na obecność koronawirusa. Czy wówczas po stronie pracowników powstaje przysporzenie, które należy zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować? Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Krajowej Informacji Skarbowej…

więcej

ZATRUDNIASZ CUDZOZIEMCÓW? TARCZA 3.0. WPROWADZA NOWE ZASADY

Dopiero w trzeciej wersji tzw. Tarczy Antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowe przepisy zmieniają te dotychczas obowiązujące, w zakresie warunków pracy cudzoziemców. Dotychczasowe rozwiązania Do tej pory, pracodawca mógł legalnie powierzyć cudzoziemcowi tylko taką pracę, której warunki, w tym wymiar czasu pracy, były określone w zezwoleniu na pracę…

więcej

TARCZA 3.0.CZY PRACODAWCA BĘDZIE MIAŁ PROBLEM Z WYLICZENIEM KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ?

Tarcza Antykryzysowa 3.0. zwiększa kwotę wolną od potrąceń przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Czym jest kwota wolna od potrąceń? Jest to kwota, jaka musi pozostać pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. W jakich sytuacjach zwiększa się kwota wolna od potrąceń? W przypadku, gdy z powodu podjętych na terytorium Polski…

więcej

Terminy procesowe i sądowe odwieszone. Sądy wznawiają prace

Do 15 maja 2020 r. na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. działalność sądów została ograniczona się do rozpoznawania spraw pilnych. Bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. 15 maja 2020 r. ogłoszono tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0., ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań…

więcej

Opodatkowanie subwencji PFR

Opodatkowanie subwencji PFR wywoływało wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczać wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej. Subwencje PFR są neutralne podatkowo aż do czasu ich umorzenia. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) subwencje, dotacje oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub jako…

więcej