Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

SZEŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN TERMINÓW PODATKOWYCH W USTAWIE ANTYKRYZYSOWEJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ustawa antykryzysowa zmienia terminy podatkowe. Wydłużenie terminów rozliczeń z fiskusem może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw. Oto sześć najbardziej istotnych zmian, na które należy zwrócić uwagę. Dłuższy termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień Zaliczki na podatek…

więcej

Kogo i na jakich warunkach obejmuje antykryzysowe zwolnienie z ZUS?

Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców,  przewidzianą w ustawie antykryzysowej, poza dofinansowaniem do wynagrodzeń (o którym pisaliśmy tutaj)  jest zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS.  Ustawodawca wprowadził różne zasady udzielania wsparcia ze względu na formę prawną i wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa. Kto nie może skorzystać ze zwolnienia? Niestety zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych…

więcej

TERMINY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, USTAWA ANTYKRYZYSOWA

W obowiązującej ustawie antykryzysowej terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej wynikających z prawa zamówień publicznych nie zostają zawieszone. Artykuł 15zzs ust. 3 ustawy antykryzysowej wstrzymuje i zawiesza biegu terminów procesowych i sądowych. Przepis ten nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych w przepisach prawa zamówień publicznych, odpowiednio w dziale V, rozdziale…

więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU ZE SPADKIEM OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Tarcza Antykryzysowa przewiduje kilka sposobów wsparcia przedsiębiorców w zakresie  wynagrodzeń. W tym artykule omówimy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych. Z punktu widzenia pracodawców to jedna z najważniejszych form wsparcia zawartych w specustawie. Utrzymanie zatrudnienia, na możliwie jak najwyższym poziomie, jest teraz kluczowe aby zminimalizować negatywne skutki…

więcej

TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA CIT-8 PRZEDŁUŻONY

Termin do złożenia zeznania CIT – 8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych został przedłużony do 31 maja 2020 roku. Dłuższy termin został natomiast przewidziany dla podatników osiągających dochody zwolnione oraz organizacji pożytku publicznego. Podmioty te mają czas do…

więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRACE TRWAJĄ

Prace ustawodawcze nad tzw. Tarczą Antykryzysową trwają. Dziś nad pakietem ustaw obraduje Senat. Jak tylko specustawa zostanie przyjęta w ostatecznym kształcie, nasza Kancelaria na bieżąco będzie przybliżać jej najważniejsze postanowienia i przedstawiać najkorzystniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców. Tylko pogłębiona analiza i właściwe zastosowanie nowych przepisów pozwoli zminimalizować negatywne skutki kryzysu epidemicznego. …

więcej

KREDYT WEKSLOWY – KOŁO RATUNKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Narodowy Bank Polski przygotowuje nowe narzędzia wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, które w aktualnej sytuacji kryzysowej coraz częściej będą potrzebowały kapitału obrotowego. Jednym ze skuteczniejszych rozwiązań będzie, udzielany przez NBP bankom komercyjnym, kredyt wekslowy, który sfinansuje pożyczkę wcześniej udzieloną przedsiębiorcom. Wykup weksli przez NBP ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w utrzymaniu…

więcej

Wakacje kredytowe czyli sposób na przetrwanie kryzysu

W związku z epidemią koronawirusa przedsiębiorcy i osoby fizyczne coraz częściej potrzebować będą wsparcia finansowego. Odpowiednio dostosowana do panujących warunków, klauzula tzw. wakacji kredytowych, może być jedną z takich form wsparcia. Na czym polegają wakacje kredytowe? Na odroczeniu płatności rat kapitałowych kredytu. Raty odsetkowe według obowiązujących przepisów podlegają jednak spłacie…

więcej

KORONAWIRUS JAKO SIŁA WYŻSZA

Pandemia koronawirusa może być uznana za siłę wyższą. To szczególnie ważne z punktu widzenia przedsiębiorców i realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów. Zagrożenie karami umownymi lub odszkodowaniami za niewykonanie umowy lub niewykonanie jej w terminie, to obecnie zmartwienie wielu przedsiębiorców. Wprowadzone zakazy i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa…

więcej

Zmiany w działalności WSA w Białymstoku

Zmiany w działalności Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku związane są  z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 (koronawirusem). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wprowadził następujące ograniczenia w swojej działalności: odwołane zostały wszystkie terminy rozpraw. Sąd kontynuuje działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania sprawa na posiedzeniu niejawnym oraz w zakresie wyznaczonych przed datą 16…

więcej