TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK NA PIT PONOWNIE PRZESUNIĘTY!

TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK NA PIT PONOWNIE PRZESUNIĘTY!

Terminy wpłat pobranego przez płatników podatku zostały ponownie przesunięte. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przesunął termin zapłaty zaliczek na PIT na drugą połowę roku. 

Przypomnijmy, że w ramach rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczą Antykryzysową, przedsiębiorcy otrzymali możliwość późniejszej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Termin ten minął 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, przedłużone terminy wpłaty zaliczek wyglądają następująco:

1) do 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.;

2) do 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

Należy podkreślić, że przedłużenie terminów dotyczy tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zobacz również: