Opłacone składki ZUS objęte zwolnieniem

Opłacone składki ZUS objęte zwolnieniem

Regulacje dotyczące zwolnienia ze składek ZUS od 20 września podlegają nowelizacji i obejmą również te już opłacone. Ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., także wówczas, gdy należności te zostały opłacone.

Przed nowelizacją przepisów, zwolnienie ze składek ZUS było udzielane tylko w odniesieniu do składek nieopłaconych. Nowelizacja wprowadza wymóg ponownego rozpatrzenia wniosków. Dotyczy tych złożonych do 30 czerwca 2020 r. przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub opłacili składki za okres objęty wnioskiem

Ponowne rozpatrzenie sprawy z urzędu

Zgodnie z nowymi przepisami ZUS będzie rozpatrywał wnioski z urzędu.  Oznacza to, że  płatnicy nie będą musieli składać żadnego dodatkowego wniosku, który uruchomiłby procedurę. Informacja o zwolnieniu z opłacania składek pojawi się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub zostanie przekazana płatnikowi pocztą.

Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W przypadku powstania nadpłaty, zostanie:

  • zaliczona na poczet przyszłych składek;
  • zwrócona na wniosek płatnika.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUS-u: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-dla-wnioskow-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-marzec-kwiecien-i-maj/3532337

Zobacz również: