Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

KORONAWIRUS

Zmiany w uldze na złe długi. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Kolejna zmiana przepisów podatkowych wprowadzona Tarczą Antykryzysową 4.0. dotyczy ulgi za złe długi.
Dotychczas, z ulgi na złe długi mogli skorzystać podatnicy, którzy nie uzyskali należności od kontrahentów w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub rachunku. 

Skrócony termin

Nowy art. 52w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku przewiduje możliwość skorzystania przez podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii z ulgi na złe długi, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Co ważne, z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Polega ona na  zmniejszeniu zaliczki należnej za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenie następuje o część niezapłaconej wierzytelności, odpowiadającej stawce podatku dochodowego, według której rozlicza się podatnik.

O innych zmianach w prawie podatkowym wprowadzonych Tarczą Antykryzysową 4.0 pisaliśmy tu.