PRACODAWCA FINANSUJE TEST NA KORONAWIRUSA. CO Z PODATKIEM?

PRACODAWCA FINANSUJE TEST NA KORONAWIRUSA. CO Z PODATKIEM?

W ostatnich dniach pojawiały się liczne wątpliwości odnośnie tego, jak na gruncie podatkowym należy traktować sytuację, gdy pracodawca finansuje swoim pracownikom testy na obecność koronawirusa. Czy wówczas po stronie pracowników powstaje przysporzenie, które należy zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, opłacenie pracownikom testów na koronawirusa, nie powoduje konieczności pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek. Innymi słowy, pracownicy nie zapłacą podatku, bowiem wykonanie testów sfinansowanych przez pracodawcę, nie powoduje powstania po ich stronie przychodu.

Jak słusznie przyjął fiskus, co do zasady wykonanie testu na koronawirusa będzie leżało w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Weryfikacja ewentualnych zachorowań na COVID-19 wśród pracowników, pozwala bowiem pracodawcy efektywnie zarządzać kadrami (tj. ustalić czy i jaka część pracowników może zostać objęta kwarantanną) i w sposób optymalny zaplanować funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie stanu epidemii.

Powyższe stanowisko jest zbieżne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym określono jakie warunki muszą być spełnione, aby dane nieodpłatne świadczenie mogło zostać uznane za przychód pracownika. Jednym z podstawowych warunków, determinujących powstanie przychodu po stronie pracownika jest to, aby świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika, a nie pracodawcy.

Zobacz również: