Podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza Antykryzysowa 4.0

1 lipca 2020
Podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany podatkowe. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może odliczyć więcej darowizn.

Tarcza 4.0 umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazanych na rzecz:

  • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi,
  • ośrodkom wsparcia,
  • rodzinnym domom pomocy oraz
  • domom pomocy społecznej.

Ustawodawca umożliwił podatnikom również odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizn w formie laptopów i tabletów. Muszą być przekazane w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. organom prowadzącym placówki oświatowe lub organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE. Darowane komputery przenośne muszą być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Jednocześnie w nowych przepisach wskazano, że koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, będących przedmiotem darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r., stanowią u podatników koszt uzyskania przychodów. Natomiast dla obdarowanych (wskazanych w przepisach), darowizny te  nie  stanowią  przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zobacz również: