LOT ODWOŁANY Z POWODU KORONAWIRUSA. PRAWA PASAŻERA

LOT ODWOŁANY Z POWODU KORONAWIRUSA. PRAWA PASAŻERA

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV02 linie lotnicze odwołały większość lotów. W tej kłopotliwej sytuacji pasażerowie odwołanych lotów mają swoje prawa. Określa je Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Co ważne, rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich podróży lotniczych rozpoczynających się w UE oraz lotów, które startują w innych krajach, ale docelowo lądują na lotnisku znajdującym się na terytorium UE i są obsługiwane przez linie lotnicze będące przewoźnikiem wspólnotowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem, w przypadku odwołania lotu, pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

  • zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie zakupu,
  • zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie,
  • zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach do miejsca docelowego, w późniejszym, dogodnym terminie dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

 

Obecnie linie lotnicze często proponują, w zamian za odwołany lot, voucher do wykorzystania w określonym terminie. Należy pamiętać, że pasażer nie ma obowiązku przyjęcia takiego rozwiązania. Linie lotnicze mogą wydać voucher za odwołany lot tylko wtedy, gdy pasażer wyrazi na to zgodę. To od pasażera zależy jaka forma zwrotu za niewykorzystany bilet będzie dla niego korzystniejsza – voucher, zmiana terminu czy zwrot pieniędzy.

Należy jednak zaznaczyć, iż sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uznaje się, jako nadzwyczajną okoliczność, której nie można było uniknąć. W takim przypadku pasażerom nie przysługuje odszkodowanie za odwołany lot, tylko zwrot pieniędzy za bilet. Zatem, linie lotnicze nie odpowiadają za skutki odwołanego lotu, np. poniesienie kosztów związanych z rezygnacją z pobytu w hotelu.

 

 

Zobacz również: