EWIDENCJA ODPADÓW W CZASIE PANDEMII

21 kwietnia 2020
EWIDENCJA ODPADÓW W CZASIE PANDEMII

Termin obowiązkowego prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów poprzez konto w BDO (Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) został przesunięty. Zgodnie z ustawą antykryzysową, termin wydłużono. Przedsiębiorcy mogą sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej aż do 31 grudnia
2020 r.

Forma papierowa

Prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej możliwe jest, gdy przekazujący odpady wystawi kartę w tej formie.

Należy jednak pamiętać, że dokumenty sporządzone w formie papierowej powinny być niezwłocznie wprowadzone do systemu BDO, nie później niż 31 stycznia 2021 r.

Przepisy przewidują możliwość, a nie obowiązek, prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do końca 2020 r. W związku z tym, obecnie można prowadzić ewidencję
w całości lub częściowo elektronicznie przez BDO.

Terminy składania sprawozdań

Jednocześnie podkreślamy, że nie zmieniono terminów na składanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami za 2019 r. Podmioty zobowiązane do złożenia za 2019 r. następujących sprawozdań:

  • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
    z nich powstającymi,
  • rocznego sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
  • rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz
  • rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne,

składają je w terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

Nie zmieniono również formy składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami za 2019 r., tj. należy je złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

 

Zobacz również: