WAKACJE KREDYTOWE POD LUPĄ PREZESA UOKiK

WAKACJE KREDYTOWE POD LUPĄ PREZESA UOKiK

Ze względu na obecną sytuację kryzysową, wakacje kredytowe stały się jedną z popularnych form wsparcia finansowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Pojawiające się wątpliwości związane z wakacjami kredytowymi wyjaśnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stanowisku z 22 kwietnia 2020r. w sprawie skutków zawierania aneksów dotyczących odroczenia płatności rat kredytów i pożyczek bankowych.

Z przedstawionego stanowiska wynikają następujące wnioski:

  1. Sprzeczne z dobrymi obyczajami mogą być próby wykorzystania obecnej sytuacji dla jednostronnego narzucenia konsumentom potencjalnie niekorzystnych dla nich rozwiązań.
  2. Postanowienia dotyczące potwierdzenia salda zadłużenia mogą być uznane za niedozwolone i w związku z tym nie wiążą konsumenta.
  3. Złożenie wniosku lub zawarcie aneksu nie zamyka drogi do kwestionowania postanowień umowy, nawet jeżeli znalazło się tam postanowienie
    o potwierdzeniu salda kredytu wyliczonego przez bank.
  4. Zawarcie aneksu dotyczącego „wakacji kredytowych” nie ma znaczenia dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń wynikających z umowy.
  5. To, że kredytobiorca zdecydował się na zawarcie aneksu, nie oznacza, że jego postanowienia zostały z nim indywidualnie uzgodnione.

Ponadto, jak podkreśla Prezes UOKiK, celem udzielenia kredytobiorcom przez banki tzw. wakacji kredytowych jest odroczenie spłaty zadłużenia w związku z pandemią koronawirusa, a nie modyfikacja dotychczasowych zapisów umowy.

Podjęte stanowisko może mieć szczególne znaczenie dla kredytobiorców posiadających umowy kredytowe waloryzowane do walut obcych, w tym franka szwajcarskiego.

Ustalenia Prezesa UOKiK są istotne zarówno dla kredytobiorców, jak i banków. Po pierwsze stanowią wsparcie dla konsumentów, którzy mogą mieć wątpliwości czy podpisywane aneksy nie będą działały na ich niekorzyść. Po drugie rozwiewają wątpliwości po stronie banków, aby ułatwić im wyjście naprzeciw potrzebom konsumentów.

Kredytobiorco pamiętaj! Masz 14 dni na odstąpienie od zawartego aneksu dotyczącego umowy kredytowej.

O wakacjach kredytowych w dobie koronawirusa pisaliśmy tu: https://bieluk.pl/blog/2020/03/26/wakacje-kredytowe-czyli-sposob-na-przetrwanie-kryzysu/

O wakacjach kredytowych dla kredytów frankowych pisaliśmy tu: https://bieluk.pl/blog/2020/03/21/uwaga-na-propozycje-bankow-wakacje-kredytowe-we-frankach/

 

 

 

Zobacz również: