SPOSÓB NA URZĘDOWE SPRAWY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU - TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY.

SPOSÓB NA URZĘDOWE SPRAWY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU - TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY.

Chcesz załatwić urzędowe sprawy nie wychodząc z domu? Załóż tymczasowy profil zaufany ePUAP. Wersja tymczasowa nie wymaga wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dostęp do urzędów został znacznie ograniczony. Obecnie interesanci przyjmowani są jedynie w sprawach pilnych, a urzędnicy apelują o ograniczenie osobistej obecności w urzędach do niezbędnego minimum.

Sprawy urzędowe możemy załatwić:

 • telefonicznie,
 • e-mailowo,
 • poprzez profil zaufany ePUAP.

Z profilu zaufanego ePUAP można korzystać już od dawna, a jego założenie nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie, jeżeli osoba chcąca założyć profil zaufany:

 • posiada certyfikowany podpis elektroniczny, lub
 • korzysta z bankowości Internetowej niektórych banków (obecnie 10 największych banków w Polsce posiada możliwość założenia profilu zaufanego).

Osoby, które nie korzystają z tych usług mogą założyć profil zaufany poprzez złożenie wniosku online przez stronę www.pz.gov.pl. Po jego złożeniu konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości, co dotychczas odbywało się  poprzez wizytę wnioskodawcy w urzędzie. Z uwagi na ograniczenia w pracy urzędów, uzyskanie tymczasowego profilu zaufanego ePUAP nie wymaga takiej wizyty.

Założenie zarówno standardowego profilu zaufanego, jak i tymczasowego profilu możliwe jest poprzez portal www.GOV.pl.,
a następnie wybór zakładki „Profil zaufany”.

 

Co się zmieniło?

 • Na czas pandemii dla osób, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego ani nie korzystają z bankowości internetowej umożliwiającej utworzenie profilu zaufanego ePUAP, wprowadzono możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego.
 • Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnił usługę online służącą do potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej o założenie profilu zaufanego.
 • Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące
  z możliwością wydłużenia przez Ministra.
 • Potwierdzenie tożsamości  osoby  wnioskującej o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego odbędzie się w formie  
 • Porównany zostanie wizerunek wnioskodawcy udostępniony przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Zweryfikowane zostaną cechy świadczące o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy, okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
 • W uzasadnionych przypadkach zweryfikowana zostanie wiedza wnioskodawcy przy wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych
  w rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych. 

Tymczasowy profil zaufany działa tak samo jak standardowy profil zaufany z tym, że okres jego ważności wynosi 3 miesiące, podczas gdy standardowego profilu zaufanego 3 lata.

 

Co możemy załatwić przy użyciu profilu zaufanego?

 • Złożyć różnego rodzaju wnioski o skorzystanie z pomocy dostępnej na mocy tzw. Tarczy Antykryzysowej.
 • Uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 • Złożyć deklarację podatkową, sprawdzić rozliczenia podatkowe.
 • Złożyć wniosek o wydanie ogólnej lub indywidualnej interpretacji podatkowej.
 • Złożyć odwołanie lub zażalenie w trybie postępowania podatkowego.
 • Uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w spłacie zobowiązań.
 • Pobrać zaświadczenie o niekaralności.
 • Uzyskać wpis, bądź zmianę danych w rejestrze CEIDG (w tym dokonać zawieszenia lub likwidacji działalności).
 • Uzyskać lub dokonać zmiany zezwolenia i koncesji.
 • Założyć spółkę w systemie s24 eKRS (spółkę jawną, komandytową oraz spółkę z o.o.).
 • Złożyć sprawozdanie finansowe wraz z innymi obowiązkowymi dokumentami do KRS.

 

Katalog spraw, które można załatwić za pomocą profilu zaufanego ePUAP jest bardzo szeroki i jednocześnie cały czas modyfikowany. Po zalogowaniu do portalu epuap.gov.pl, możliwe jest wyszukanie konkretnego urzędu i sprawdzenie, jakie sprawy mogą być załatwione za jego pośrednictwem.

 

 

 

 

 

Zobacz również: