JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY SUBWENCJI PFR?

6 maja 2020
JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY SUBWENCJI PFR?

Czy mikro, mały i średni przedsiębiorca może okazać się większy niż przypuszczał?

Według najnowszych zmian warunków udziału w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, statusu przedsiębiorstwa nie określa się, jak pierwotnie wskazywano, na podstawie Prawa przedsiębiorców.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w Regulaminie do programu, przedsiębiorcy ustalając swój status muszą wziąć pod uwagę relacje z przedsiębiorstwami powiązanymi oraz partnerskimi, na przykład relacje zachodzące w ramach grup kapitałowych. Prawidłowo określony status wymaga zsumowania danych dotyczących tych przedsiębiorstw w zakresie skali zatrudnienia oraz obrotów.

Takie podejście do kwalifikacji przedsiębiorstwa, może wykazać, że status przedsiębiorstwa jest inny, niż ustalony zgodnie z pierwotnie przekazanymi wytycznymi. Mikro może okazać się małym lub średnim, a mały i średni dużym. Ma to oczywiście kluczowe znaczenie przy ustalaniu warunków dotyczących dofinansowania oraz jego wysokości.

Błędne określenie statusu przedsiębiorstwa wiąże się więc z poważnymi konsekwencjami dla wnioskodawcy, z odmową pomocy włącznie. Dodatkowo oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zobacz również: