CZY ULGI PODATKOWE ZWIĄZANE Z COVID-19 TO POMOC DE MINIMIS?

5 maja 2020
CZY ULGI PODATKOWE ZWIĄZANE Z COVID-19 TO POMOC DE MINIMIS?

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielone w związku z epidemią COVID-19, nie stanowią formy wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców czyli pomocy de minimis.

Co do zasady, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom kwalifikowane są jako pomoc de minimis. Limit tej pomocy wynosi 200 tysięcy euro (100 tysięcy euro w przypadku niektórych kategorii podmiotów) na trzy lata.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym epidemią COVID-19, wprowadzone zostały zmiany w zakresie kwalifikacji pomocowej ulg udzielanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Chodzi o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, takie jak odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie podatku na raty czy umorzenie zaległości podatkowej. Te formy wsparcia nie stanowią pomocy de minimis ze względu na swój szczególny charakter.

Zgodnie art. 15zzzh tzw. ustawy antykryzysowej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wsparcie, o którym mowa w ustawie, udzielone na podstawie Ordynacji podatkowej w związku z  COVID-19, zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.  

W związku z powyższym, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych związane z epidemią COVID-19, nie będą podlegały wspomnianemu limitowi.  Z zastrzeżeniem, że są zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji. Ulgi kwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, będą stanowiły całkowicie odrębną kategorię pomocową. Jej limit wnosi 800 tysięcy euro.

Czytaj więcej na : https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pomoc-de-minimis-sprawdz-czy-i-ile-mozesz-dostac

 

Zobacz również: