Terminy procesowe i sądowe odwieszone. Sądy wznawiają prace

19 maja 2020
Terminy procesowe i sądowe odwieszone. Sądy wznawiają prace

Do 15 maja 2020 r. na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. działalność sądów została ograniczona się do rozpoznawania spraw pilnych. Bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu.

15 maja 2020 r. ogłoszono tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0., ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która uchyliła przepisy dotyczące wstrzymania i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych.

Zgodnie z art. 68 Ustawy:

  1. Terminy procesowe i sądowe, których bieg nie rozpoczął się na podstawie dotychczasowych przepisów rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.
  2. Terminy procesowe i sądowe, których bieg został zawieszony na podstawie dotychczasowych przepisów biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Oznacza to że, terminy procesowe i sądowe, których bieg został wstrzymany lub zawieszony zaczynają swój bieg lub zostają odwieszone z dniem 24 maja 2020 r.

Zobacz również: