Prawo pracy w przedsiębiorstwie

Doradzamy pracodawcom, jak skutecznie wdrażać przepisy prawa pracy
w przedsiębiorstwach. Wewnętrzne regulacje, indywidualnie dostosowane do charakteru zakładu pracy, skutecznie usprawniają jego funkcjonowanie. Dbałość o kulturę organizacyjną to w nowoczesnym przedsiębiorstwie priorytet.  

Obsługa prawna pracodawców obejmuje w szczególności:

  • analizę i optymalizację  obowiązujących u pracodawcy wewnętrznych regulacji prawa pracy,
  • pomoc w bieżącym stosowaniu przepisów prawa pracy,
  • wprowadzanie polityk Compliance w zakresie prawa pracy,
  • opracowywanie procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych, sygnalizujących o nieprawidłowościach tzw. „sygnaliści”,
  • negocjacje ze związkami zawodowymi,
  • doradztwo w zakresie umów dotyczących zakazu konkurencji,
  • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu stosowania przepisów prawa pracy.

Partner koordynujący – radca prawny Jolanta Adamska