Ochrona własności intelektualnej

Należycie zabezpieczona ochrona własności intelektualnej to narzędzie przewagi rynkowej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo prawne twórcy.  Nasze usługi w tym zakresie to wsparcie w podjęciu strategicznych, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej i badawczej, decyzji odnośnie ochrony praw własności intelektualnej, w tym: praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, know-how, patentów czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • opracowania najlepszych rozwiązań prawnych zarządzania własnością intelektualną,
  • opracowania umów licencyjnych i przenoszenia praw własności intelektualnej,
  • prowadzenia negocjacji w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej,
  • ochrony praw własności w Internecie,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.

Partner koordynujący – dr Katarzyna Pawlak