Zamówienia publiczne

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno w roli zamawiającego jak i wykonawcy, związany jest z rygorystycznym stosowaniem szeregu procedur. Obu stronom postępowania zapewniamy kompleksową obsługę prawną od momentu wszczęcia procedury mającej na celu udzielenie zamówienia publicznego, również finansowanego ze środków UE, przez jego realizację, po zakończenie.

Zamawiającym zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

  • kompleksowego przygotowania i weryfikacji dokumentacji przetargowej,
  • weryfikacji ofert składanych w postępowaniu przetargowym,
  • realizacji zamówienia publicznego,
  • reprezentacji w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykonawcom zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

  • weryfikacji ofert składanych w postępowaniu przetargowym,
  • realizacji zamówienia publicznego,
  • reprezentacji w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Partner koordynujący – radca prawny Katarzyna Z. Zadykowicz – Sokół