Przekształcanie przedsiębiorstw

Obsługa prawna w szerokorozumianym procesie reorganizacji prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga indywidualnego podejścia. Od lat wspieramy przedsiębiorców naszą wiedzą i doświadczeniem, tak aby przyjęte rozwiązania korporacyjno-podatkowe, były jak najlepiej dostosowane do ich potrzeb. 
Usługi prawne, które oferujemy obejmują w szczególności:

  • przekształcenia formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • fuzje i przejęcia,
  • podziały spółek prawa handlowego,
  • transakcje dotyczące przenoszenia przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.

Partner koordynujący – radca prawny Daniel Siedacz