Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalizuje się głównie w problematyce usług świadczonych przez agencje zatrudnienia (w tym w szczególności z zakresu pracy tymczasowej), zatrudniania cudzoziemców, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywania umów o pracę oraz dotyczącej mobbingu i dyskryminacji. Doradza pracodawcom w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w szczególności w zakresie sporów między pracodawcami a pracownikami, sporów między przedsiębiorcami, czy też sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Państwową Inspekcją Pracy. Ponadto, doradza Klientom w trakcie postępowań prowadzonych przez te organy.

Z Kancelarią związana od 2013 r.