Ochrona danych osobowych

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zgodzie z zasadami ochrony danych osobowych jest ważne nie tylko z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa, lecz również z punktu widzenia wizerunku firmy. Skuteczne wdrożenie procedur związanych z ochroną danych osobowych pozwala przedsiębiorcy minimalizować ryzyka związane z ich naruszeniem, jak również zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Zapewniamy:

 • opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym opiniowanie dokumentów;
 • wsparcie prawne w ramach realizacji projektów wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych;
 • audyt obejmujący k0mpleksową weryfikację działalności Klienta pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach audytu między innymi:
  – określamy występujące u Klienta procesy przetwarzania danych,
  – weryfikujemy zakres posiadanych danych, cele przetwarzania danych osobowych, sposoby przetwarzania danych osobowych, stosowane środki zabezpieczenia danych,
  – wydajemy opinię w zakresie obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  – weryfikujemy posiadaną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych oraz, w razie potrzeby, opracowujemy nowe dokumenty,
  – wydajemy wytyczne i zalecenia dotyczące wdrożenia lub poprawy procedur oraz dokumentacji;
 • szkolenia dopasowane do działalności Klienta;
 • reprezentację w postępowaniach przed organem nadzorczym, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.