Prawo rolne

W rolnictwie obowiązują specyficzne zasady obrotu ziemią oraz odrębny system podatkowy i ubezpieczeń społecznych. Usługi prawne w tym zakresie wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Naszym Klientom działającym w tej branży oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • obrotu nieruchomościami rolnymi,
  • przygotowania i opiniowania umów prawnorolnych,
  • płatności przyznawanych producentom rolnym,
  • zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolne oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • obciążeń podatkowych rolnictwa,
  • wszelkich postępowań przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Partner koordynujący – dr hab. Jerzy Bieluk