Doradztwo podatkowe

Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dopasowanej i skutecznej strategii podatkowej. Nasze usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego to gwarancja minimalizacji zagrożeń i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Skuteczne planowanie podatkowe to indywidualnie dopasowane rozwiązania.

W szczególności wspieramy Klientów w realizacji zadań związanych z:

  • oceną skutków podatkowych działań restrukturyzacyjnych, przekształceń, połączeń i przejęć,
  • raportowaniem schematów podatkowych MDR,
  • odpowiednim stosowaniem polityki cen transferowych,
  • ulgą podatkową wynikającą z praw własności intelektualnej IP BOX
  • ulgą B+R,
  • wprowadzeniem polityki Compliance w zakresie podatków w przedsiębiorstwie.

O interesy naszych Klientów dbamy również reprezentując ich we wszelkich postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Partner koordynujący – radca prawny Daniel Siedacz