Obsługa procesu inwestycyjnego

Uczestniczymy w przygotowywaniu inwestycji budowlanych już od momentu projektowania. Skuteczna realizacja inwestycji to suma doświadczenia i odpowiedniego zabezpieczenia prawnego. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom krajowym i zagranicznym.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie prawne w zakresie:

  • przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
  • zabezpieczenia interesów inwestora/wykonawcy/podwykonawcy w toku prowadzonej inwestycji,
  • realizacji inwestycji liniowych, w tym prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC,
  • realizacji uprawnień i obowiązków inwestora/wykonawcy/podwykonawcy wynikających z rękojmi i gwarancji,
  • negocjacji zasad realizacji inwestycji,
  • reprezentacji stron procesu inwestycyjnego w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentacji stron w sporach sądowych wynikłych w toku procesu inwestycyjnego.

Partner koordynujący – radca prawny Katarzyna Z. Zadykowicz – Sokół