Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w zakresie naruszeń postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołów dodatkowych.

Specjalizuje się w prawie sportowym, w szczególności w zakresie prawa wewnętrznego stowarzyszeń i związków sportowych,

Prowadzi kompleksową obsługę stowarzyszeń i fundacji.

Z Kancelarią związana od 2001 r.