Bieluk i PartnerzyBrak porozumienia na piśmie nie wyklucza kary za zmowę cenową -

Co nowego w prawie

  • Brak porozumienia na piśmie nie wyklucza kary za zmowę cenową

    Wspólne ustalanie przez przedsiębiorców poziomu cen stanowi najcięższe naruszenie prawa antymonopolowego, a uczestnicy takiego porozumienia mogą zostać ukarani karą pieniężną w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Co więcej, wspólne ustalenie cen, nawet jedynie w formie ustnej, może skutkować ukaraniem przedsiębiorców uczestniczących w takim ...
  • VAT - zmiany w 2010 r.

    Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie liczne zmiany w ustawie o VAT. Nabywca towarów lub usług jest zobowiązany do rozliczenia podatku także wtedy, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie posiada siedziby na terytorium kraju lecz posiada na jego terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności (np. oddział), które ...