Projekt wprowadzający do ustawy o VAT tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających

Projekt wprowadzający do ustawy o VAT tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających

Rozszerzenie zakresu towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy (w tym na niektóre usługi budowlane), składanie deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektroniczną, częściowa likwidacja rozliczeń kwartalnych, nowe sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku ? to tylko niektóre zmiany, które czekają podatników od 1 stycznia 2017 roku.

Zobacz również: