Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zmiany dotyczące prokury łącznej

Udzielenie prokury łącznej obejmującej umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy przez prokurenta działającego łącznie z członkiem zarządu (wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji) stało się możliwe.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzająca między innymi zmiany w zakresie prokury łącznej.
Od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej istnieją trzy rodzaje prokury łącznej:

1)    prokura obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z innym prokurentem (prokurentami) – art. 109(4) § 1 k.c.;
2)    prokura obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z innym prokurentem (prokurentami) lub wspólnie z członkiem organu zarządzającego (wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji) – art. 109(4) § 1(1) k.c.;
3)    prokura obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem organu zarządzającego (wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji) – art. 109(4) § 1(1) k.c.

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazano, że zmiana powinna zwiększyć swobodę udzielania prokury oraz pozytywnie wpłynąć na pewność obrotu. 

Nowelizacja ustawy stanowi odpowiedź na uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14), w której wyrażony został pogląd o niedopuszczalności udzielenia prokury z zastrzeżeniem, że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. W jej uzasadnieniu wskazano, że taki rodzaj prokury jest nieznany ustawie.