Spór o VAT. Czy komornik jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

23 sierpnia 2016
Spór o VAT. Czy komornik jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16 orzekł, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.) o stawkę podatku od towarów i usług.

Zobacz również: