Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wycinka drzew bez zezwolenia – właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134) od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach, pod warunkiem że nie będzie to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowelizacja podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. Z kolei w przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm. Istotnym jest również fakt, że nie będzie już konieczne uzgodnienie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Nowe prawo daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Gminy mogą decydować, w jakich konkretnie wypadkach nie obowiązują zezwolenia lub nie są pobierane należne opłaty. Przewidziano możliwość  wskazania w uchwale gatunku, wieku, obwodu pnia drzewa czy też celu jego usunięcia, które nie będą podlegały nieograniczonej wycince. Jednocześnie organ otrzymał prawo do indywidualnego określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, do których nie ma być brany pod uwagę współczynnik lokalizacji. Jednocześnie należy zauważyć, że wysokość opłat nie będzie mogła przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

Jeżeli chodzi o kary to utrzymano je w wysokości dwukrotnej opłaty. Jednakże w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.