Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

radczyni prawna, partner
Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

Do grona prawników Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy dołączyłam w 2003 roku. Od początku mojej działalności praktykowałam w dziedzinie prawa zamówień publicznych
i kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie reprezentuję dziś interesy zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie robót budowlanych.

Każdą prowadzoną sprawę traktuję jak wyzwanie, bo rutyna zabija kreatywne myślenie, a tylko indywidualne podejście do problemu prawnego gwarantuje właściwe rozwiązanie.

Od lat reprezentuję wykonawców i zamawiających, w tym także z sektora finansów publicznych, w procesach o wszelkie roszczenia wynikające z umów o prace projektowe i roboty budowlane.
Mam również duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych. Doradzam beneficjentom w postępowaniach konkursowych mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych z funduszy UE.

Wiedzą i doświadczeniem dzielę się w licznych publikacjach z zakresu prawa zamówień publicznych i robót budowlanych, a także działając aktywnie w stowarzyszeniach wspierających
przedsiębiorców, jako:

  • Członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan,
  • Wiceprezeska Podlaskiego Stowarzyszenia Pracodawców,
  • Przewodnicząca Grupy ds. aspektów prawnych w ramach Rady Polskiego Klastra Budowlanego,
  • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), w którym przewodniczę
    grupie robót budowlanych,
  • Członkini Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.