Zajmuje się w zagadnieniami prawa podatkowego.
Świadczy usługi kompleksowego doradztwa podatkowego, w tym planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej.  Reprezentuje interesy Klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie korporacyjnej obsługi spółek handlowych. Prowadzi  także procesy restrukturyzacyjne spółek, w szczególności przekształceń, podziałów i połączeń, w tym tzw. połączeń odwrotnych.

Związany z Kancelarią od 2004 r.