Specjalizuje się w prawie podatkowym, reprezentując interesy klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych, a także świadcząc usługi kompleksowego doradztwa podatkowego (w tym planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej).  

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie korporacyjnej obsługi spółek handlowych, a także w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek, w szczególności przekształceń, podziałów i połączeń (w tym tzw. połączeń odwrotnych).

Związany z Kancelarią od 2004 r.