Radca prawny od 1993 roku. Założyciel Kancelarii. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajmuje się obsługą fuzji i przejęć przedsiębiorstw, doradza w sprawie wyboru efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, przeprowadza procesy inwestycyjne i wspomaga w pozyskiwaniu inwestorów. Ze względu na duże doświadczenie ekonomiczne zajmuje się również niestandardowym doradztwem biznesowym. Doradza przy planowaniu strategii procesowych.

Jako ekspert w zakresie prawa spadkowego oraz prawa rolnego, łączy praktykę z działalnością naukową. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Światowego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (UMAU).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa cywilnego, prawa rolnego i prawa podatkowego, z których najważniejsze publikacje książkowe to:

  • Ustawa o płatnościach bezpośrednich w rolnictwie. Komentarz., współautor: Dorota Łobos- Kotowska, Warszawa 2008,
  • Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013,
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, współautor: Dorota Łobos- Kotowska, Warszawa 2015,
  • Rozliczenia związane ze spadkiem, Warszawa 2015, wyd. II – Warszawa 2017,
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz., Warszawa 2016,
  • Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017, współautor: Katarzyna Leśkiewicz,
  • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism, Warszawa 20178, współautor: Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół,
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2018.

Jest współautorem podręcznika Prawo rolne pod redakcją P. Czechowskiego.