Bieluk i PartnerzyKonsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia -

Co nowego w prawie

 • Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia

  Minimalne wynagrodzenie za pracę jest stawką wyjściową przy naliczaniu wielu świadczeń pracowniczych. Od 1 stycznia 2010 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1317,00 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pierwszym roku pracy zawodowej otrzyma co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli kwotę 1053,60 zł.
 • Rewolucja w procedurze cywilnej

  1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne postępowanie upominawcze. Ten nowy rodzaj postępowania odrębnego stwarza możliwość wniesienia pozwu o zapłatę przez Internet.
 • Udzielanie rabatów kontrahentom może być niezgodne z prawem

  Powszechnie stosowanym przez przedsiębiorców sposobem na pozyskanie nabywców jest udzielanie kontrahentom rabatów. Jednakże przedsiębiorcy posiadający na rynku właściwym pozycję dominującą powinni pamiętać, że takie rabaty nie mogą być udzielane w sposób dowolny.
 • Brak porozumienia na piśmie nie wyklucza kary za zmowę cenową

  Wspólne ustalanie przez przedsiębiorców poziomu cen stanowi najcięższe naruszenie prawa antymonopolowego, a uczestnicy takiego porozumienia mogą zostać ukarani karą pieniężną w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Co więcej, wspólne ustalenie cen, nawet jedynie w formie ustnej, może skutkować ukaraniem przedsiębiorców uczestniczących w takim ...
 • VAT - zmiany w 2010 r.

  Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie liczne zmiany w ustawie o VAT. Nabywca towarów lub usług jest zobowiązany do rozliczenia podatku także wtedy, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie posiada siedziby na terytorium kraju lecz posiada na jego terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności (np. oddział), które ...