Ograniczenie możliwości powoływania się przez wykonawcę na doświadczenie konsorcjum

Ograniczenie możliwości powoływania się przez wykonawcę na doświadczenie konsorcjum

W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że nie jest możliwe poleganie przez wykonawcę na doświadczeniu konsorcjum, którego był członkiem podczas realizacji innego zamówienia, jeżeli rzeczywiście nie brał udziału w realizacji tego zamówienia lub danej części zamówienia. Wykonawca może powoływać się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, jeżeli faktycznie uczestniczył w realizacji tego zamówienia, nie pozostając jedynie członkiem konsorcjum.

Jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości, wykonawca nabywa doświadczenie wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji zamówienia. O doświadczeniu nie stanowi sam fakt pozostawania w grupie wykonawców, bez względu na to jaki wykonawca miał wkład w konsorcjum.

Wyżej wskazany wyrok wyraża pogląd odmienny od prezentowanego w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Dotychczas orzecznictwo Izby wskazywało na niedopuszczalność ograniczenia możliwości wykazania się doświadczeniem przez uczestnika konsorcjum, jedynie do zakresu faktycznie realizowanych czynności w ramach danego zamówienia. W związku z tym interpretacja Trybunału Sprawiedliwości spowoduje zmianę linii orzeczniczej Izby w tym zakresie.

Zobacz również: