Egzekucja z nieruchomości rolnej – kolejna uchwała Sądu Najwyższego

Egzekucja z nieruchomości rolnej – kolejna uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy ponownie wypowiedział się na temat istniejących ograniczeń w sprawie nabycia własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej. W dniu 24 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 35/17), w której wskazał, że do nabycia własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości, wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 803) wprowadzonego przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietna 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat egzekucji prowadzonej z nieruchomości rolnej po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w wyroku z dnia 18 maja 2017 r. (sygn. akt III CZP 13/17). Na ten temat pisaliśmy już tutaj.

Zobacz również: