Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Odpowiedzialność partnerów pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej za zobowiązania spółki partnerskiej

K. Siemion, [w:] Z. Kuniewicz, K. Malinowska – Woźniak (red.), Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8092-523-6, s. 248-260