PRAWO BUDOWLANE A KORONAWIRUS

18 marca 2020
PRAWO BUDOWLANE A KORONAWIRUS

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa specustawa wprowadza ograniczenia w stosowaniu prawa budowlanego. Zmiany w przepisach mają na celu ułatwienie szybkiej budowy szpitali tymczasowych.

W przypadku zagrożenia wybuchem epidemii, podjęcie natychmiastowych działań jest najważniejsze. Jednym ze sposobów zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia publicznego jest ograniczanie obowiązywania dotychczasowych przepisów, na przykład dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania budynków.

3 ustawy podlegające ograniczeniu
Polska specustawa o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa przewiduje między innymi możliwość ominięcia przepisów:

  • prawa budowlanego,
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Warunek
Wyłączenie stosowania powyższych przepisów może nastąpić jedynie w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielenia świadczeń zdrowotnych. W ustawie literalnie wskazano, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów powyższych ustaw.

Cel
W sytuacji wybuchu epidemii koronawirusa, państwo musi być przygotowane na konieczność zorganizowania między innymi szpitali tymczasowych. Dzięki wskazanej regulacji ich budowa będzie mogła odbyć się z pominięciem licznych i długotrwałych formalności.

Wyłączenie stosowania ustawy o ochronie zabytków pozwoli zaś na zorganizowanie tymczasowych szpitali nawet w zabytkowych budynkach, co więcej nie będzie to wymagało zgody konserwatora zabytków.

Zobacz również: