Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

CZY KORONAWIRUS WPŁYNIE NA TERMINY ROZLICZEŃ PODATKOWYCH ?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa środowiska podatkowe i księgowe (Krajowa Rada Doradców Podatkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) apelują do Prezesa Rady Ministrów o przesunięcie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych oraz innego rodzaju raportów i zeznań okresowych. KRDP skierowała również pytanie, dotyczące możliwości ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków braku realizacji przez podatników niektórych powinności wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych NIE ZAWIERA REGULACJI W TYM ZAKRESIE.

Postulujący podkreślają, że na skutek ograniczonego funkcjonowania placówek terminowa realizacja zobowiązań podatkowych może zostać utrudniona, a nawet uniemożliwiona. Niepokój budzi fakt, że w obecnym stanie prawnym nieterminowe rozliczenia podatkowe zagrożone są dotkliwymi karami. Brak regulacji uwzględniającej szczególną, dynamiczną sytuację może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla podatników.